Hulp bij letselschades

Wat is er gebeurd?

Letselschade

Wat is dat eigenlijk, letselschade? Het woord letsel staat voor beschadiging van het lichaam of van de geest. Als iemand door een ongeval letsel heeft opgelopen betekent dit, dat die persoon gewond is geraakt. Onder schade verstaat men nadeel. Het letsel zelf valt onder deze schade, maar ook de gevolgen van het letsel, zoals enige tijd niet kunnen werken en daarmee inkomsten mislopen. Letselschade is de schade die het slachtoffer oploopt door de beperkingen die hij/zij ondervindt na een ongeval met lichamelijk en/of psychisch letsel.

LetselschadeHet oplopen van letselschade kan geheel aan uzelf te wijten zijn, maar het is ook mogelijk dat een derde aansprakelijk is voor de door u opgelopen letselschade. In dat geval kunt u aanspraak maken op vergoeding van de letselschade. Deze schadevergoeding heeft betrekking op alle onderdelen van de letselschade, zowel materieel als immaterieel.

 Soorten ongevallen

Letselschade kent vele oorzaken. De meest voorkomende zijn echter ongevallen in het verkeer en op het werk. De aansprakelijkheid bij een verkeersongeval is heel anders geregeld dan bij een bedrijfsongeval. Toch kan een auto-ongeluk tijdens werktijd worden gezien als bedrijfsongeval, waardoor u letselschade kunt claimen bij uw werkgever. Omdat niet iedereen een juridische opleiding heeft gevolgd en zich heeft bekwaamd als letselschade-expert of letselschade advocaat, is het in dit soort situaties altijd verstandig om een letselschade deskundige om advies te vragen.

Aangereden

AangeredenLetselschade claimen na een verkeersongeval is vrijwel alleen mogelijk na te zijn aangereden. Dit kan een auto-ongeluk zijn, waarbij u veelal door een andere auto bent aangereden of bent aangereden door een vrachtwagen. Ook kunt als voetganger of fietser zijn aangereden. We hebben een aantal veelvoorkomende verkeersongevallen op een rij gezet:

– Een kop-staartbotsing; Hierbij stond u meestal stil en bent u van achter aangereden
– Een aanrijding in de file; U moest hard remmen en bent van achter aangereden
Aangereden voor het stoplicht; U stond te wachten en bent van achter aangereden
Aangereden op de fiets door een auto, vrachtwagen, fietser, scooter of motorrijder
– Als automobilist aangereden door een auto of vrachtwagen
Aangereden op de scooter door een auto, vrachtwagen of andere scooter
Aangereden als voetganger, bijvoorbeeld tijdens het oversteken van de weg of zebrapad
– Aangereden op de motor bij het afslaan of van achteren voor het stoplicht.

Bedrijfsongeval

Bij letselschade door een bedrijfsongeval is de werkgever vaak aansprakelijk. Wilt u schadevergoeding eisen, dan zijn er echter diverse factoren waarmee u rekening moet houden. Zo heeft de werkgever de plicht om zorg te dragen voor een veilige werkomgeving door bijvoorbeeld goede instructies te geven en u te laten werken met deugdelijke materialen.

Bedrijfsongeval meestal op bouwplaats

BedrijfsongevalWerkt u in de bouw, dan hebt u de grootste kans op een bedrijfsongeval met letsel. Maar ook wanneer u als u werkt met (productie) machines of in de horeca is de kans op een bedrijfsongeval relatief groot. Per geval zal bekeken moeten worden of uw werkgever met betrekking tot de arbeidsomstandigheden in gebreke is gebleven en aansprakelijk gesteld kan worden voor uw letselschade.

ZZP’er en letselschade bedrijfsongeval

Sinds een uitspraak van de Hoge Raad in 2012 heeft een ZZP’er dezelfde rechten als een gewoon werknemer wanneer hem een bedrijfsongeval met letselschade overkomt. Voor het bepalen van de aansprakelijkheid aan de zijde van de opdrachtgever zijn naast de voorwaarden die gelden bij een bedrijfsongeval met een werknemer twee extra voorwaarden van toepassing.

Zo moet u als ZZP’er voor de veiligheid op zijn werkplek afhankelijk zijn geweest van de opdrachtgever en dient het soort werkzaamheden die u voor de opdrachtgever verricht overeen te komen met de branche waarin de opdrachtgever actief is.

Auto-ongeluk in werktijd

Auto ongelukEen ongeluk in het verkeer tijdens werktijd, zoals een auto-ongeluk of ongeval met de scooter, valt al snel onder de verantwoordelijkheid van uw werkgever. De Hoge Raad heeft bepaald dat het bedrijf waarvoor u werkt zich voldoende moet hebben verzekerd tegen dit soort ongevallen. Uw letselschade claimen kan in dit geval dus bij de verzekeraar van uw werkgever.

 Voorbeelden bedrijfsongeval

Letselschade door een bedrijfsongeval kent vele oorzaken maar een aantal zijn veelvoorkomend:

– Tijdens werk van ladder of steiger gevallen
– Met hand tussen de machine gekomen
– Letsel door omgevallen hoogwerker
– Aangereden door een vorkheftruck

Wilt u zelf uw werkgever aansprakelijk stellen na een bedrijfsongeval met letselschade? Neem dan een letselschadebureau in de arm dat het keurmerk van het Register Letselschade draagt.

Letselschade en smartengeld

Letselschade bestaat uit materiële- en immateriële schade. Onder materiële letselschade wordt verstaan alle schade die voortvloeit uit de door het ongeval opgelopen letsel. U moet hierbij denken aan alle directe kosten die verband houden met het letsel, zoals bijvoorbeeld:

– Medische kosten die niet worden vergoed
– Kosten van vervoer naar een arts of het ziekenhuis
– Kosten van herstel zoals fysiotherapie, psycholoog of aanpassingen aan de woning
– Kosten van huishoudelijk hulp, hulp voor onderhoud tuin of persoonlijke verzorging
– Verlies van inkomsten doordat u enige tijd, langere tijd of geheel arbeidsongeschikt bent.

Met name het verlies van inkomsten is een post die hoog kan oplopen, zeker als u volledig arbeidsongeschikt raakt.

Immateriele schadevergoedingOnder immateriële letselschade vallen de kosten van psychisch letsel. U heeft pijn geleden, bent bang geweest en heeft verdriet gehad. Ook is het mogelijk dat u de rest van uw leven geconfronteerd zult worden met het opgelopen letsel doordat u beperkt bent in uw bewegingen of littekens heeft overgehouden aan het ongeval. In dat geval kan ook sprake zijn van toekomstige letselschade. De schadevergoeding voor immateriële schade wordt smartengeld genoemd.

Toekomstige letselschade

Door een ongeval heeft u letselschade opgelopen waarvan u bent hersteld. Echter, na enige tijd krijgt u opnieuw klachten omdat blijkt dat ook intern letsel was opgelopen dat onopgemerkt is gebleven. Het is ook mogelijk dat u na herstel wordt geconfronteerd met psychische klachten als gevolg van het ongeval en daardoor schade lijdt. Dit wordt toekomstige schade genoemd: Schade die niet direct zichtbaar was maar pas later aan het licht kwam. Deze toekomstige letselschade komt ook voor schadevergoeding in aanmerking. Toekomstige schade is moeilijk te voorspellen en te begroten en daarom is het van belang dat u, indien u een schadeclaim indient, u laat bijstaan door een letselschade expert.

Letselschade claimen en schadevergoeding

Letselschade berekenen en claimen is vaak een complexe zaak waarvoor u de hulp kunt inschakelen van een letselschade deskundige. Een letselschade deskundige zoals een letselschade jurist, letselschade advocaat, schaderegelaar of letselschade expert, kan u helpen in kaart te brengen wat de kosten zijn van het door u opgelopen letsel en dit claimen bij de wederpartij.

Letselschade claimenAllereerst is het van belang dat de schuldige partij aansprakelijk wordt gesteld voor uw letselschade. De wederpartij kan schuld erkennen, deels erkennen of ontkennen. Uw letselschade jurist zal namens u in onderhandeling treden met de wederpartij. Omdat de wederpartij (bijvoorbeeld de verzekeringsmaatschappij van de veroorzaker van het ongeval) vaak wordt vertegenwoordigd door een gespecialiseerde letselschade expert, is het van belang dat ook u beschikt over de beste letselschade hulp.

Een letselschade deskundige inschakelen

Op het internet zijn veel letselschade deskundigen te vinden. Let er op dat een letselschade deskundige het keurmerk van het Register Letselschade draagt, zodat u er zeker van bent dat de letselschade expert voldoende kennis en ervaring heeft. Indien de aansprakelijkheid van de wederpartij vast is komen te staan, worden de kosten van uw letselschade deskundige betaald door de wederpartij.

Als de wederpartij schuld ontkent en u de rechter om een uitspraak wilt vragen, moet u zich laten bijstaan door een letselschade advocaat. Deze is gemachtigd namens u op te treden in een juridische procedure. Het eerste gesprek met een letselschade advocaat is altijd gratis. U kunt met deze wetenschap uw voordeel doen door met meerdere letselschade advocaten een eerste gesprek te voeren. Op deze manier krijgt u een breed inzicht in uw letselschade zaak maar ook zicht op de kennis en ervaring van verschillende letselschade advocaten.

Letselschade actueel