Aangereden door auto

Wie moet uw letselschade betalen als u bent aangereden door een auto? Dat hangt af van verschillende factoren. Bent u aangereden door een auto terwijl u zelf ook een auto bestuurde? In dat geval gelden andere regels dan wanneer u werd aangereden toen u wandelde of fietste.

Ook voor kinderen gelden weer andere regels. Als u bent aangereden door een auto kunt u in bijna alle gevallen schadevergoeding claimen. Zorg dat u krijgt waar u recht op heeft, namelijk vergoeding van al uw letselschade. Neem contact op met een gespecialiseerde letselschade jurist als u schadevergoeding wilt claimen.

Als automobilist aangereden door auto

Bij een verkeersongeval tussen twee auto’s geldt de regel dat de schuldige partij alle kosten van het slachtoffer moet vergoeden. Zorg daarom dat u beschikt over bewijzen omtrent het ontstaan van het auto-ongeluk. Maak zelf foto’s of laat anderen foto’s maken van de situatie. Waar zijn remsporen zichtbaar, hoe staan de auto’s ten opzichte van elkaar, waar ligt glas? Uiteraard zorgt u eerst voor eventuele gewonden en u moet altijd de politie bellen als sprake is van een ernstig ongeluk met gewonden of veel blikschade.

Voor het schadevergoeding claimen is het belangrijk dat u over bewijzen beschikt. Ga daarom ook altijd naar een arts voor onderzoek en om uw verwondingen te laten behandelen, ook zodat later duidelijk is welke letsels u heeft opgelopen door de aanrijding. Ook als in eerste instantie geen duidelijke verwondingen zichtbaar zijn, is het verstandig een arts te bezoeken. Sommige letsels zoals inwendige bloedingen of een whiplash kunnen pas later klachten geven.

Scooter, brommer, vrachtwagen aangereden door auto

De regels die gelden voor een aanrijding tussen twee auto’s gelden voor alle aanrijdingen tussen twee voertuigen die zijn gemotoriseerd. Dus ook bij een aanrijding tussen een auto en een brommer, een scooter, vuilniswagen of vrachtwagen zal worden gekeken naar de schuldvraag. Indien u schadevergoeding wilt claimen, is het dus zaak te bewijzen dat u geen schuld heeft aan het ongeluk.

Te voet of op de fiets aangereden door auto

Fietsers en voetgangers worden door de wet extra beschermd en aangeduid als kwetsbare verkeersdeelnemers. Als fietser of voetganger bent u immers kwetsbaarder dan een automobilist die is omgeven door staal en glas. Een aanrijding tussen een fietser of voetganger en een auto zal voor de fietser of voetganger daarom vaak tot ernstiger letsel leiden. Wat houdt de extra bescherming in? Wordt u, bijvoorbeeld te voet tijdens het oversteken of al rijdend op het fietspad aangereden door een auto, dan kunt u vrijwel altijd minstens 50% voor van uw letselschade schadevergoeding claimen. Oók als het ongeval niet aan de automobilist is te wijten, zal hij of zij toch in elk geval die 50% van de letselschade van het slachtoffer moeten vergoeden. Vaak loopt het percentage nog op tot de volledige 100%.

Als de fietser of voetganger iets kan worden verweten, bijvoorbeeld door rood lopen of fietsen of niet goed opletten door telefoongebruik, en daardoor wordt aangereden door een auto, kan het percentage worden bijgesteld naar bijvoorbeeld 75%. De automobilist moet in een dergelijk geval 75% van alle letselschade vergoeden van de voetganger of fietser.

Kind aangereden door auto

De ouders van kinderen onder de 14 jaar die zijn aangereden door een auto kunnen altijd 100% schadevergoeding claimen. Als automobilist moet u dus alle kosten die voortvloeien uit het ongeval vergoeden. Hieronder valt ook de letselschade en alle kosten die daarmee zijn gemoeid. U als automobilist wordt geacht zodanig deel te nemen aan het verkeer dat u tijdig kunt stoppen voor onverwacht overstekende kleine kinderen, kinderen die achter een bal aanrennen of niet goed opletten bij het spelen.

Hulp bij schadevergoeding claimen

Een letselschade jurist weet precies welke stappen u moet zetten om succes schadevergoeding te claimen. De verjaringstermijn voor het claimen van schadevergoeding is 5 jaar. Alle kosten die u moet maken ten gevolge van het ongeval komen voor vergoeding in aanmerking, zoals:

  • Kosten van medische aard die niet worden vergoed door de verzekering
  • Vervoerskosten, oppaskosten, kosten van verzorging
  • Gederfde inkomsten als u niet kon werken
  • Kosten van omscholing, verbouwing van uw huis, re-integratie
  • Smartengeld

Uw letselschade jurist weet precies welke kosten allemaal kunnen worden meegenomen in de schadeclaim. Ook de kosten van uw juridische bijstand moeten worden vergoed. Aarzel daarom niet een specialist in de arm te nemen, u heeft er immers recht op.