Aangereden door stadsbus

U heeft een ongeluk gehad waarbij u bent aangereden door een stadsbus. Wie is aansprakelijk voor de schade? Een botsing met een stadsbus kan veel schade opleveren, zeker als u fietser of voetganger bent. Als fietser loopt u vaak ernstig letsel op als u in botsing komt met een bus. Hetzelfde geldt voor een voetganger. Omdat fietsers en voetgangers kwetsbaar zijn en als zwakkere verkeersdeelnemers worden beschouwd, is er een aparte regeling voor deze kwetsbare verkeersdeelnemers. De regeling houdt in dat een fietser of voetganger altijd recht heeft op tenminste 50% schadevergoeding.

Bent u aangereden door stadsbus en wilt u uw schade claimen? Neem dan contact op voor advies en ondersteuning met een gespecialiseerde letselschade jurist.

Fietser of voetganger aangereden door stadsbus

Voetgangers en fietsers zijn extra kwetsbare verkeersdeelnemers. Zij hebben daarom altijd recht op minimaal 50% schadevergoeding van alle schade. Het maakt niet uit of de fietser of voetganger zelf schuld heeft aan het ongeval, er wordt in elk geval 50% van de schade vergoed. Dit is slechts het minimale percentage, meestal wordt meer vergoed, tot maximaal 100%.

Na een aanrijding met een stadsbus wordt onderzocht wie schuld heeft aan het ongeval. Als de fietser of voetganger helemaal geen blaam treft, dan volgt 100% schadevergoeding. Als de fietser of voetganger wel enige schuld heeft dan geldt een percentage tussen 50% en 100%, afhankelijk van de toedracht. Als een fietsers aan het telefoneren was en daardoor was afgeleid, zal dit tot een lagere vergoeding leiden, bijvoorbeeld 75%. Een voetganger die door rood loopt zal ook niet alle schade vergoed krijgen. Toch zal ook in dergelijke gevallen minimaal 50% van alle schade voor vergoeding in aanmerking komen.

Auto of motor aangereden door stadsbus

Als u als automobilist of motorrijder in botsing komt met een stadsbus, dan gelden de standaard regels. Dit houdt in dat de veroorzaker, de schuldige partij, de schade van het slachtoffer moet vergoeden. Dit in tegenstelling tot de situatie die geldt bij zwakkere verkeersdeelnemers, hier speelt dus alleen de schuldvraag. Bent u door rood gereden waardoor u werd aangereden door een stadsbus? Dan bent u zelf aansprakelijk voor de schade. Reed de stadsbus door rood? U krijgt dan 100% van al uw schade vergoed.

Welke schade wordt vergoed bij aanrijding met bus?

Bij de berekening van de hoogte van de schadevergoeding worden alle kosten die uit het ongeval voortvloeien meegenomen. Allereerst natuurlijk de schade aan zaken als de fiets, auto, kleding en persoonlijke eigendommen. Vervolgens is van belang of er sprake is van letselschade. Indien er letselschade is, en dat zal bij fietsers en voetgangers vrijwel zeker het geval zijn, dan kan de schadevergoeding flink oplopen. De hoogte van de letselschade vergoeding hangt af van het letsel en de gevolgen van het letsel. Een paar builen en schrammen genezen snel maar ook daarvoor maakt u mogelijk kosten die vergoed moeten worden. Misschien kon u van de schrik en pijn enkele dagen niet werken, bijvoorbeeld.

Letselschade als gevolg van aanrijding met bus

Een ander verhaal wordt het als u ernstig gewond raakt. Ernstige letselschade brengt hoge kosten met zich mee. U kunt langere tijd niet werken met inkomstenderving tot gevolg.

U moet misschien geopereerd worden en daarvoor maakt u extra kosten, zoals voor vervoer naar het ziekenhuis. Wellicht heeft u oppas nodig voor de kinderen of huishoudelijke hulp of moet uw woning worden aangepast. Deze kosten dienen allemaal te worden vergoed door de schuldige partij.

Letselschade verhalen door een letselschade jurist

Het berekenen en claimen van letselschade is ingewikkeld. Het beste kunt u daarvoor de hulp inroepen van een letselschade jurist. Een letselschade jurist is gespecialiseerd in letselschade zaken en zal u veel werk uit handen nemen. Hij of zij weet precies welke kosten voor vergoeding in aanmerking komen. Er wordt namens u onderhandeld met de wederpartij, meestal een grote verzekeringsmaatschappij die gespecialiseerde juristen in dienst heeft.

Om de kosten hoeft u het niet te laten, want ook uw kosten van juridische hulp moeten door de schuldige partij worden vergoed. Deze kosten worden direct meegenomen in de schadeclaim.

Bent u aangereden door stadsbus en wilt u de maximale schadevergoeding claimen, schakel dan een letselschade jurist in. U kunt zich richten op uw herstel terwijl uw letselschade jurist de claim voor u indient en onderhandelt met de wederpartij. Meer dan 97% van de letselschade zaken wordt op deze manier naar tevredenheid afgewikkeld.