Aangereden op de fiets en schadevergoeding

Bent u aangereden op de fiets dan wilt u schadevergoeding voor alle kosten die dat met zich meebrengt. Zeker als u volledig buiten uw schuld gewond bent geraakt. Het kan ernstige gevolgen hebben als u wordt aangereden op de fiets, want fietsers zijn kwetsbare verkeersdeelnemers. U neemt als fietser onbeschermd deel aan het verkeer en bij een aanrijding met een gemotoriseerd voertuig kunnen ernstige verwondingen het gevolg zijn.

Kwetsbare verkeersdeelnemers hebben vrijwel altijd recht op minstens 50% schadevergoeding en meestal loopt dit percentage nog op. De groep kwetsbare verkeersdeelnemers bestaat uit fietsers en voetgangers. Kinderen tot 14 jaar vallen in een aparte categorie en krijgen in alle gevallen een schadevergoeding van 100%.

Aangereden op de fiets en schadevergoeding claimen? Neem voor advies en bijstand contact op met een letselschade jurist. Hij of zij kan u helpen bij het vorderen van uw letselschade, het aansprakelijk stellen van de wederpartij en berekenen op hoeveel schadevergoeding u recht heeft

Kinderen aangereden op de fiets

Iedereen weet dat kinderen nog niet zo goed kunnen deelnemen aan het verkeer als volwassenen. Ze zijn speels, snel afgeleid en daarom is bepaald dat kinderen tot 14 jaar altijd volledige bescherming genieten. Zij krijgen dan ook 100% schadevergoeding als ze door een auto zijn aangereden op de fiets. Ook als het in feite de schuld van het kind is, omdat deze bijvoorbeeld volkomen onverwacht de straat op rende, is de automobilist aansprakelijk voor alle letselschade.

Dit lijkt misschien wat onterecht, immers als automobilist kon u het ongeluk niet voorkomen. In de wet staat echter dat u als automobilist (of bestuurder van een ander gemotoriseerd voertuig) altijd zodanig moet deelnemen aan het verkeer dat u tijdig kunt stoppen. U moet zich bewust zijn dat er ook kinderen aan het verkeer deelnemen en alert zijn op onverwachte manoeuvres. Deze regel is in het leven geroepen om langdurige discussies of zelfs rechtszaken te vermijden

Kind boven de 14 jaar en volwassenen aangereden op de fiets

Voor kinderen vanaf 14 jaar en volwassenen gelden dezelfde regels: Bent u of is uw kind op de fiets aangereden door een gemotoriseerd voertuig, dan volgt altijd minstens 50% schadevergoeding. Deze procentuele vergoeding loopt op naarmate de schuld meer is toe te rekenen aan de automobilist. Vaak wordt een percentage van 75% of meer toegekend.

Als u als fietser helemaal niets is te verwijten, dan krijgt u 100% schadevergoeding. De automobilist is dan volledig aansprakelijk voor uw letselschade en dient alle kosten die u moet maken ten gevolge van de aanrijding te vergoeden.

Voor welke kosten schadevergoeding?

U bent aangereden op de fiets, u bent daardoor gevallen en gewond geraakt. Hoe ernstiger uw letsel, hoe hoger de schadevergoeding zal zijn. Immers, u zult ook meer kosten moeten maken bij ernstig letsel. Uw letselschade jurist zal alle kosten noteren op een zogenoemde schadestaat, een lijst van kosten die u maakt of heeft moeten maken in verband met uw ongeluk. Ook toekomstige kosten komen op deze lijst te staan. Het berekenen van toekomstige kosten is meestal niet eenvoudig maar een letselschade jurist kan u hierbij helpen.

Er zijn meer kostenposten dan u misschien aanvankelijk denkt. U kunt uw tuin bijvoorbeeld niet meer zelf onderhouden en heeft een tuinman nodig. U moet wellicht verhuizen of aanpassingen laten doen aan uw woning. Als u niet meer kunt werken, enige tijd niet kunt werken of u moet worden omgeschoold, dan zal dit grote kosten met zich meebrengen. Gederfde inkomsten nemen vaak een grote plaats in bij de uiteindelijke berekening van uw letselschade vergoeding.

Smartengeld

Bovenop de schadevergoeding die u krijgt als u bent aangereden op de fiets heeft u wellicht ook recht op smartengeld. Smartengeld wordt uitgekeerd in verschillende gevallen. Zo kan het zijn dat het ongeluk een erg grote psychische impact heeft op uw verdere leven. Misschien kunt u bepaalde dingen niet meer doen die u graag deed, sporten bijvoorbeeld of muziek maken. Dit kan ernstige psychische schade veroorzaken en voor deze gederfde levensvreugde heeft u recht op een extra schadevergoeding.

De kosten van uw letselschade jurist

Bij het berekenen van de schadevergoeding waar u recht op heeft, worden alle kosten opgeteld die u moet maken ten gevolge van uw ongeluk. De kosten van uw letselschade advocaat vallen hier ook onder. U heeft recht op de beste juridische bijstand en het is zeker verstandig van dit recht gebruik te maken. Uw wederpartij wordt meestal vertegenwoordigd door een schade expert van een verzekeringsmaatschappij. Zorg daarom dat ook u de beste juridische hulp krijgt.