Aangereden op de motor

Als motorrijder bent u erg kwetsbaar in het verkeer: U rijdt net zo hard als een auto maar geniet niet de bescherming die een automobilist wel heeft. Bent u aangereden op de motor, dan is de kans groot dat u ernstige letselschade hebt opgelopen. Deze letselschade moet worden vergoed door de schuldige partij.

Letselschade claimen is ingewikkeld en daarbij komt dat u als slachtoffer wel iets anders aan uw hoofd heeft dan het voeren van ingewikkelde juridische procedures, namelijk zo goed mogelijk herstellen van uw verwondingen. U kunt het claimen van letselschadevergoeding dan ook het beste overlaten aan een letselschade deskundige.

Wilt u hulp bij claimen van letselschade nadat u bent aangereden op de motor? Neem een letselschade jurist in de arm. Een letselschade jurist is op de hoogte van alle geldende regels en heeft veel ervaring met het claimen van letselschade.

Regels voor motorrijders

Omdat motorrijders extra kwetsbaar zijn en er vaak ernstige letselschade ontstaat in het geval van een aanrijding, heeft de wetgever extra regels ingesteld voor motorrijders.

In de zogenaamde regeling voertuigen staan deze regels vermeld. Het is niet verplicht voor motoren een periodieke APK keuring te ondergaan. Wel zijn er rijbewijsrichtlijnen vastgesteld:

  • rijbewijs A1, 18 jaar en ouder, maximaal 125cc motoren
  • rijbewijs A2, 20 jaar en ouder, maximaal 35kW motoren
  • rijbewijs A, 24 jaar en ouder, motorvermogen onbeperkt.

Het dragen van een helm is verplicht maar het dragen van beschermende kleding niet. Het is echter wel sterk aan te raden beschermende kleding te dragen omdat dit de kans op ernstige letselschade verkleint als u wordt aangereden op de motor. Beschermende kleding kan bijvoorbeeld bestaan uit het dragen van een motorbril, handschoenen, hoge schoenen en speciale beschermende kleding. Wordt u aangereden op de motor, dan kan het dragen van zoveel mogelijk beschermende kleding, schoenen en motorbril u veel leed besparen!

Letselschade claimen na aanrijding op de moto

Als u bent aangereden op de motor, en u bent zelf niet schuldig aan het ongeluk, dan heeft u recht op schadevergoeding. Deze vergoeding bestaat uit alle kosten die u heeft moeten maken of nog moet maken doordat u het ongeluk heeft gehad.

U kunt letselschade claimen door de veroorzaker, de schuldige aan het ongeval, aansprakelijk te stellen. Dit gebeurt door het versturen van een aansprakelijkstelling. Het beste kunt u het aansprakelijk stellen van de wederpartij overlaten aan uw letselschade jurist omdat hij precies weet aan welke voorwaarden een aansprakelijkstelling moet voldoen.

Schadevergoeding na aanrijding op motor

Alle kosten die u moet maken, komen voor vergoeding in aanmerking. Uw letselschade jurist zal onderhandelen met de aansprakelijke partij over de hoogte van de schadevergoeding. De wederpartij zal doorgaans worden vertegenwoordigd door een schaderegelaar van een verzekeringsbedrijf.

Het is goed om te weten dat meer dan 97% van de letselschadezaken via de weg van onderhandeling tot een goed einde worden gebracht. Slechts in minder dan 3% van de gevallen moet de rechter er aan te pas komen omdat partijen het niet eens worden. Dit kan bijvoorbeeld gebeuren als de wederpartij aansprakelijkheid ontkent of men het echt niet eens kan worden over de hoogte van de schadevergoeding.

Schadeposten en smartengeld

Zoals gezegd moeten alle kosten worden vergoed, denk hierbij aan bijvoorbeeld kosten van vervoer naar het ziekenhuis, kosten voor oppas, huishoudelijke hulp of niet vergoed medische kosten. Natuurlijk moeten ook alle kosten aan uw motor en voor vervanging of reparatie van persoonlijke eigendommen worden vergoed.

Het bedrag aan schadevergoeding dat u krijgt, loopt hoger op naarmate uw letsel ernstiger is. Een reden daarvan is dat u waarschijnlijk langere tijd niet kunt werken. U heeft dan geen inkomsten, of minder inkomsten en deze inkomstenderving moet worden vergoed. Ook zaken als omscholing, re-integratie en door uw letsel noodzakelijke verbouwingen aan uw huis of verhuiskosten moeten worden vergoed.

Smartengeld is een extra uitkering voor geleden pijn en komt bovenop de schadevergoeding voor de (materiële) kosten. Indien u ernstige psychische schade lijdt door hetgeen is gebeurd, heeft u recht op smartengeld.

Uw letselschade jurist kan u alles vertellen over smartengeld en voor u berekenen of, en zo ja op hoeveel smartengeld u recht heeft. De kosten van uw letselschade jurist moeten eveneens worden vergoed door de wederpartij. Aarzel dus niet om de beste juridische hulp in te schakelen want u heeft er recht op!