Aangereden op de scooter, wat nu?

Scooterrijders lopen extra risico op ernstige verwondingen bij een ongeluk. Net als fietsers en voetgangers zijn scooterrijders onbeschermd als zij worden aangereden door een auto, een bus of een vrachtwagen. Het letsel dat daarbij wordt opgelopen kan heel ernstig zijn en tot hoge kosten leiden. Omdat scooters en ook brommers tot het zogenaamde gemotoriseerde verkeer behoren, genieten zij niet de juridische bescherming die fietsers en voetgangers hebben.

Voetgangers en fietsers worden gerekend tot de groep kwetsbare verkeersdeelnemers en scooters en brommers vallen daar niet onder. Het voordeel dat kwetsbare verkeersdeelnemers altijd minimaal 50% van hun letselschade vergoed krijgen, geldt dan ook helaas niet voor bestuurders van brommers en scooters.

Aangereden op de scooter? Aarzel dan niet om specialistische hulp in te roepen. Een letselschadejurist is op de hoogte van alle geldende regels en kan u helpen bij het schade claimen als u gewond bent geraakt.

Wat te doen bij aanrijding scooter?

Als u bent aangereden op de scooter, zorg dan eerst dat iedereen in veiligheid is. Breng uzelf maar ook uw een eventuele passagier in veiligheid en kijk ook naar degene die u heeft aangereden. Uw scooter mag ook het overige verkeer niet in gevaar brengen. Is er geen sprake van (zwaar) letsel bij u of iemand anders, zorg dan dat de scooter van de weg wordt gehaald. Maak als het mogelijk is eerst foto’s van de situatie voordat u de scooter verplaatst of vraag derden dit te doen.

Als er wel gewonden zijn, dan moeten natuurlijk een ambulance en de politie worden gebeld.

Het proces-verbaal dat de politie naar aanleiding van de aanrijding opmaakt, kan later een grote rol spelen bij het claimen van letselschadevergoeding. Het is ook belangrijk namen en adressen van getuigen te noteren.

Bezoek arts na te zijn aangereden op de scooter

Ook als u niet ernstig gewond bent geraakt door de aanrijding is het verstandig een arts te bezoeken. Het meeste letsel dat u oploopt door een aanrijding is zichtbaar, maar dit is niet altijd het geval. Het letsel kan ernstiger zijn dan u op het eerste gezicht denkt. Ook als u alleen een kleine snee met een beetje bloed ziet, kan het toch zijn dat uw arm gebroken is of uw elleboog gekneusd. Zonder medisch onderzoek kunnen in een later stadium wellicht complicaties ontstaan. Als u dan pas schadevergoeding eist, zal de tegenpartij proberen onder het betalen van uw schadevergoeding uit te komen door aan te voeren dat uw letsel niet het gevolg is van het ongeluk met de scooter. Breng daarom altijd een bezoek aan de huisarts als u bent aangereden op de scooter zodat u over bewijzen beschikt van hetgeen is gebeurd.

Aansprakelijk stellen voor letselschade

Degene die u heeft aangereden op de scooter moet al uw letselschade vergoeden als hij/zij schuldig is aan het ontstaan van het ongeval. U dient de tegenpartij aansprakelijk te stellen via een aangetekende brief. Het beste kunt u zich direct tot een letselschade jurist wenden om u te helpen bij het aansprakelijk stellen van de schuldige partij. Uw letselschade jurist kan de brief voor u opstellen en daarna namens u onderhandelen met de wederpartij. Meestal moeten de onderhandelingen worden gevoerd met diens verzekeringsmaatschappij. Zorg dat u hiervoor de beste juridische hulp heeft, want het voeren van onderhandelingen en het afwikkelen van een letselschadeprocedure is ingewikkeld en vraagt om juridische, medische en financiële kennis.

 Hoeveel schadevergoeding na ongeluk scooter?

Alle schade die u oploopt door het ongeluk met de scooter moet worden vergoed. U dient alle kosten die u heeft goed bij te houden en te documenteren. Bewaar bonnen en noteer uw uitgaven. Er komt waarschijnlijk meer voor vergoeding in aanmerking dan u in eerste instantie denkt, zoals:

  • Kosten van vervoer naar het ziekenhuis en van noodzakelijke huishoudelijke hulp
  • Medische kosten die uw verzekering niet vergoedt en uw eigen bijdrage zorgverzekering
  • Kosten omdat u niet of minder kon werken (gederfde inkomsten)
  • Kosten voor therapieën
  • De loonschade die uw werkgever lijdt

Een letselschade jurist is de aangewezen persoon om u te helpen bij het claimen van letselschade na een ongeluk met een scooter. De kosten van uw letselschade jurist hoeft u niet zelf te betalen omdat deze kosten worden meegenomen in de berekening van de uiteindelijke schadevergoeding.

Een letselschadespecialist in de arm nemen

Naarmate uw letsel ernstiger is, zullen de kosten toenemen: Kosten voor aanpassing woning, omscholingskosten, reïntegratie kosten, vergoeding van kosten voor therapie, crèmes en eventueel smartengeld.