Aangereden, wie is schuldig?

De vraag ‘Ik ben aangereden, wie is schuldig?’ is doorgaans niet heel moeilijk te beantwoorden. De vraag wie aansprakelijk is voor de schade daarentegen, ligt meestal wat ingewikkelder. In het verkeer kent men verschillende deelnemers: Voetgangers, fietsers, kinderen en gemotoriseerd verkeer. Is het duidelijk wie schuldig is aan de aanrijding? Dan wil dat nog niet altijd zeggen dat die persoon ook alle schade moet betalen. Aangereden? U kunt het beste een beroep doen op een schade expert als het gaat om afhandelen van letselschade. Zeker als sprake is van letsel kan een schadevergoeding flink oplopen.

Aangereden en op zoek naar advies of hulp bij het claimen van letselschade? Neem dan contact op met een letselschade jurist. Een letselschade jurist staat u bij met raad en daad bij het claimen van letselschade, inclusief smartengeld.

Soorten verkeersdeelnemers

De Wegenverkeerswet kent verschillende soorten verkeersdeelnemers als het gaat om aansprakelijkheid. Sommige verkeersdeelnemers zijn kwetsbaarder dan andere en de wetgeving voorziet de meer kwetsbare groep van extra juridische bescherming. Onder de kwetsbare verkeersdeelnemers vallen fietsers en voetgangers (en stilstaande objecten). Kinderen tot 14 jaar vormen ook een bijzondere groep. Voor voetgangers, fietsers en kinderen tot 14 jaar gelden andere regels voor wat betreft de aansprakelijkheid en het claimen van schade dan voor de laatste groep, gemotoriseerde verkeersdeelnemers.

Aangereden, wie is schuldig en kwetsbare verkeersdeelnemers

Voetgangers en fietsers vormen dus de groep kwetsbare verkeersdeelnemers. Ten overvloede, ook stilstaande objecten op de weg zoals een huis, een hek of een bushokje vallen hieronder. Omdat deze objecten doorgaans niet ‘schuldig’ kunnen zijn aan een ongeluk behandelen we deze hier verder niet.

Voor voetgangers en fietsers geldt dat zij altijd recht hebben op minimaal 50% vergoeding van hun letselschade. Onder letselschade vallen alle kosten die voortkomen uit het ongeval, dus zowel de kosten aan de fiets, de bril of paraplu, maar ook de kosten van het letsel zelf. Het kan gebeuren dat een fietsers zelf schuldig is aan het ongeval, maar dus toch zijn of haar letselschade voor 50% (of meer) vergoed krijgt.

Alleen indien een fietser of voetganger aantoonbaar opzettelijk gehandeld heeft, kan onder deze 50%-regel worden uitgekomen, maar dit is moeilijk te bewijzen. De schadevergoeding loop meestal hoger op, tot maximaal 100%.

Kind aangereden

Kinderen tot 14 jaar genieten extra bescherming. Zij zijn nooit aansprakelijk, ook al zijn zij schuldig.

Een bestuurder van een gemotoriseerd voertuig zal altijd 100% van alle letselschade moeten betalen. De wetgever gaat er van uit dat u als bestuurder van bijvoorbeeld een auto, voortdurend alert moet zijn en rekening moet houden met kinderen in het verkeer. Kinderen kunnen zich onvoorspelbaar gedragen en de gevolgen van hun handelen niet altijd overzien. U dient hiermee rekening te houden en uw snelheid dusdanig aan te passen dat u een ongeluk moet kunnen vermijden. Is een kind aangereden en kan u dat niet worden aangerekend, dan nog zult u aansprakelijk gesteld worden en alle letselschade moeten vergoeden.

Aanrijding tussen twee gemotoriseerde voertuigen

Indien twee gemotoriseerde voertuigen een aanrijding krijgen dan is de beantwoording van de vraag ‘Ik ben aangereden, wie is schuldig?’ wel alleen afhankelijk van de schuldvraag. Wie is door rood gereden, wie reed te hard, lette niet op, reed zomaar een kruising over? Dat zijn vragen die moeten worden beantwoord. Als duidelijk is wie schuldig is aan het ongeval kan een aansprakelijkstelling worden gedaan waarna een procedure tot claimen van letselschade volgt.

Aangereden en letselschade claimen

Een letselschade jurist is de aangewezen persoon om u te helpen bij het claimen van letselschade. Hij zal eerst de schuldige partij aansprakelijk stellen waarna hij namens u kan onderhandelen met de wederpartij. Ruim 98% van alle letselschade zaken wordt op deze manier opgelost.

Alle letselschade die voortvloeit uit een aanrijding, komt voor vergoeding in aanmerking. Denk aan kosten van vervoer naar het ziekenhuis, maar ook kosten van huishoudelijke hulp, gederfde inkomsten en eventueel smartengeld kunnen worden gevorderd. De hoogte van de schadevergoeding kan flink oplopen, zeker als ernstig letsel is opgelopen. Uw letselschade jurist weet exact welke kosten voor vergoeding in aanmerking komen. Ook de kosten van uw letselschade jurist moet de tegenpartij vergoeden. U kunt dus gerust een beroep kunt doen op onze deskundigheid, hulp en bijstand.