Auto achterop gereden

Een auto die van achteren aangereden wordt krijgt een harde onverwachte klap te verwerken. Als bestuurder kunt u daardoor letselschade oplopen. Vaak ontstaat door een kop-staartbotsing nekletsel en rugletsel, ook wel whiplash genoemd. Uw hele lichaam krijgt een onverwachte klap waardoor u tegen het stuur aan stoot met soms ook hersenletsel tot gevolg.

Nekletsel, rugletsel of hersenletsel kan grote gevolgen hebben voor uw leven, ook op de lange termijn. Is een auto achterop de uwe gereden, dan is naast blikschade dus vaak ook sprake van letselschade. Wie de kosten van deze letselschade moet betalen hangt af van de schuldvraag, maar bij een kop-staartbotsing is vrijwel altijd degene die bij u achterop gereden is aansprakelijk.

Is er bij u een auto achterop gereden, dan dient uw letselschade door de schuldige partij vergoed te worden. Het claimen van letselschade is niet eenvoudig en daarom doet u er goed aan een letselschadespecialist in de arm te nemen. Voor direct advies kunt u hier terecht.

Aansprakelijkheid bij kop-staart botsing

In de Wegenverkeerswet staat dat automobilisten altijd voldoende afstand moeten houden ten opzichte van hun voorligger. Onder voldoende afstand wordt verstaan dat op tijd kan worden gestopt en daarmee een botsing kan worden voorkomen. Is er bij u een auto achterop gereden, dan is aan deze voorwaarde dus niet voldaan. Hieruit volgt vrijwel altijd dat degene die u van achteren heeft aangereden aansprakelijk is voor uw letselschade. Hiervoor zijn verschillende redenen te bedenken: De bestuurder lette niet goed op, was verblind door regen of door de zon of reed te hard. Toch zijn deze redenen geen excuus om onder aansprakelijkheid bij een kop-staartbotsing uit te komen. Men moet goed opletten in het verkeer, niet te hard rijden en de snelheid aanpassen aan de omstandigheden, zoals weersomstandigheden.

Een uitzondering op deze regel in de Wegenverkeerswet is als u als voorliggende auto zonder reden onverwacht hard heeft geremd waardoor de achterliggende auto achterop u gereden is. Uw achterligger heeft nu geen fout gemaakt. Hij of zij reed niet te hard en er waren geen omstandigheden waarmee rekening moest worden gehouden. Deze situatie komt niet vaak voor en in de regel zal dus de auto die achterop gereden is aansprakelijk zijn voor alle letselschade die uit het auto-ongeluk voortvloeit.

Wat te doen nadat auto achterop gereden is?

Allereerst is het van belang dat u en uw eventuele passagiers in veiligheid worden gebracht. Zij er gewonden, bel dan een ambulance. Uw auto laat u staan indien er geen onveilige verkeerssituatie ontstaat. Ontstaat er wel een onveilige verkeerssituatie dan kunt u uw auto beter elders parkeren.

Maak zo mogelijk foto’s van het ongeluk. Hoe staan de auto’s precies, waar ligt glas of waar zijn remsporen zichtbaar. Indien u uw auto moet verplaatsen is het sowieso verstandig enkele foto’s te maken van het auto-ongeluk zodat u over bewijsmiddelen beschikt. Via getuigen kunt u aan meer bewijsmateriaal komen. Noteer namen en adressen van mensen die iets hebben gezien zodat u deze later kunt laten getuigen.

Vervolgens kunt u een Europees Schadeformulier invullen, samen met de automobilist die bij u achterop gereden is. Is sprake van forse schade of van gewonden dan kunt u beter de politie bellen. Onderteken niets waar u niet achter staat en erken in geen geval aansprakelijkheid voor de kop-staartbotsing.

Auto achterop gereden en letselschade

Bent u van achteren aangereden, dan kunt u daar flink letsel aan over houden. Ga altijd naar een dokter, ook als u denkt dat het lijkt mee te vallen. Sommige letsels geven pas later klachten. Inwendig letsel hoeft niet direct veel pijn te veroorzaken en ook een whiplash kan pas na dagen of zelfs weken tot klachten leiden. Hoewel het aanvankelijk lijkt mee te vallen kan letselschade zoals een whiplash nog voor jarenlange klachten zorgen!

De verzekering van de tegenpartij zal uw letselschadeclaim afhandelen maar is daarvoor niet altijd de meest aangewezen partij. Verzekeringen moeten betalen en zitten niet te wachten op lange letselschade procedures waardoor u waarschijnlijk met minder schadevergoeding genoegen moet nemen dan waarop u recht heeft. Schakel daarom een letselschade-expert in. Is er een auto achterop gereden, dan heeft recht op vergoeding van alle kosten die voortvloeien uit de kop-staart botsing, ook de juridische.

Taken letselschade expert

Wanneer er een auto achterop gereden is, kan dit veel schade opleveren. Misschien kunt u tijdelijk niet werken door het opgelopen letsel, wellicht zelfs lange tijd niet. Gederfde inkomsten kunnen hoog oplopen. Ook alle andere kosten moeten worden vergoed: Medische kosten, kosten voor oppas of huishoudelijke hulp of kosten van psychische hulp. Ook heeft u recht op smartengeld.

Een letselschade jurist kan u de gehele procedure uit handen nemen zodat u kunt herstellen van uw letsel. Hij of zij zal namens u onderhandelen over de hoogte van de schadevergoeding en samen met u nagaan welke kosten u allemaal moet maken. Ook de kosten van uw letselschade expert moeten worden vergoed. Zorg daarom dat u krijgt waar u recht op heeft.