Wie is aansprakelijk bij ongeluk paard?

Ongelukken met paarden komen veel voor: In de manege, in het verkeer of tijdens een rit over het strand of in het bos. Als iemand letselschade oploopt door een ongeluk met een paard dan is de eigenaar van het paard aansprakelijk voor de letselschade. De eigenaar moet altijd minimaal 50% van de letselschade vergoeden. Bij de definitieve vaststelling van de aansprakelijkheid komt de schuldvraag aan de orde waardoor het percentage van minimaal 50% aan schadevergoeding op kan lopen tot maximaal 100%. Als er een kind jonger dan 14 jaar gewond is geraakt dan is de eigenaar altijd voor 100% aansprakelijk.

Wie is aansprakelijk bij ongeluk paard in uw geval? Vraag het een letselschade-expert.

Ongeluk paard: Aansprakelijkheid manege

Als u gaat paardrijden in een manege, of uw kinderen rijden paard in een manege, dan is er altijd risico op een ongeluk met een paard. Paarden en andere dieren zijn onberekenbaar en zelfs het meest makke paard kan onverwachte bewegingen maken waardoor iemand gewond raakt. Ongelukken met paarden zoals bijten, een trap krijgen of van het paard vallen of worden geworpen, komen ook in de manege geregeld voor. In dergelijke gevallen is de manege altijd aansprakelijk voor minimaal 50% van de letselschade die door het ongeluk is ontstaan. Ook als er in de reglementen van de manege anders staat vermeld en ook als het gaat om een ervaren ruiter.

Juist kinderen, ook jonge kinderen, rijden paard in een manege. Als er een ongeluk met een paard gebeurt, dan is de manege ook in dit geval aansprakelijk voor de gevolgen. Bij een paardrijdongeluk waarbij een kind tot 14 jaar is betrokken, gelden echter andere regels met betrekking tot de aansprakelijkheid. Zij hebben namelijk recht op vergoeding van de volledige letselschade.

Schuldvraag bij ongeluk paard

Een ongeluk met een paard kan uiteraard ook worden toegeschreven aan de ruiter. Misschien heeft de ruiter iets gedaan waardoor het paard van streek raakte en de ruiter heeft afgeworpen of waardoor het paard op hol is geslagen. Omdat de manege het paard gebruikte ter uitoefening van een bedrijf is zij ook in dergelijke gevallen aansprakelijk voor 50% van de letselschade. De manege hoeft hiervoor niet de eigenaar te zijn. Bij letselschade door bijvoorbeeld een hondenbeet, is de eigenaar in de meeste gevallen volledig aansprakelijk. Bij een ongeluk met een paard is dit anders, omdat het een sport- en spelsituatie betreft waarbij de ruiter zelf het verhoogde risico op letsel heeft aanvaard door op het paard te stappen.

Indien de manege bijvoorbeeld het zadel niet goed heeft vastgelegd, dan kan haar worden verweten onzorgvuldig te hebben gehandeld en is de manege wel 100% aansprakelijk.

Ongeluk paard buiten de manege

Ook buiten een manege komen ongelukken met paarden voor. Door een op hol geslagen paard op de openbare weg bent u misschien tegen een boom gebotst of van uw fiets gevallen. Tijdens een wandeling aan het strand bent u gebeten door een paard of tijdens uw wandeling door het bos bent u getrapt door een passerend paard. In dergelijke gevallen is de eigenaar van het paard meestal volledig aansprakelijk voor de letselschade die u door het ongeluk heeft opgelopen. Het betreft hier immers geen sport- en spelsituatie waaraan u vrijwillig hebt deelgenomen.

Ook hier kan echter worden gekeken naar de schuldvraag. Indien u het paard heeft lopen pesten of expres heeft laten schrikken, kan u ‘eigen schuld’ worden verweten.

Welke kosten worden vergoed?

Als u betrokken bent geraakt bij een ongeluk met een paard en daarbij letselschade heeft opgelopen heeft u recht op minimaal 50% letselschadevergoeding. Deze letselschadevergoeding bestaat uit een optelsom van alle kosten die u moest maken als gevolg van het ongeluk met het paard. Alle kosten worden daarbij meegenomen:

  • Kosten van vervoer naar de dokter
  • Niet vergoede medische kosten
  • Kosten van hulp op het gebied van huishouding of oppas
  • Gederfde inkomsten als u enige tijd niet kon werken

Dit zijn slecht enkele voorbeelden van kosten die u misschien moet maken als u een ongeluk door een paard is overkomen. Elk geval is anders en daarom zullen ook de kosten sterk uiteenlopen. Hoe ernstiger het letsel hoe meer kosten meestal zullen moeten worden gemaakt. Laat een letselschade-expert u helpen bij het claimen van letselschade na een ongeluk met een paard.

Letselschade-expert inschakelen na ongeluk paard

Het beste kunt u zich laten bijstaan door een gespecialiseerde letselschade-expert als u letselschade als gevolg van een ongeluk met een paard wilt claimen. U heeft vrijwel altijd recht op minimaal 50% letselschadevergoeding, maar uw tegenpartij denkt daar misschien anders over. Laat een letselschade-expert namens u onderhandelen met de wederpartij zodat u krijgt waar u recht op heeft.

Gepost op