Aansprakelijk stellen na aanrijding

U heeft een aanrijding gehad met schade tot gevolg. Niet alleen uw auto heeft schade, u heeft ook zelf schade aan uw lichaam. Dit heet letselschade. Alle kosten die voortkomen uit de aanrijding wilt u vergoed hebben omdat u zelf niet schuldig bent aan het ongeval. U bent zomaar aangereden, misschien doordat een ander door rood reed of van achteren op u is ingereden.

Als u zelf geen schuld heeft aan het ongeluk dan heeft u recht op schadevergoeding. Als bij de aanrijding een fietser of voetganger was betrokken, dan gelden andere regels. Het claimen van letselschade begint met het aansprakelijk stellen van de schuldige partij. Hoe doet u dat en wanneer kunt u dat het beste doen?

Wilt u schadevergoeding voor alle kosten die u moet maken doordat u een aanrijding heeft gehad en hierbij letsel heeft opgelopen? Schakel de hulp in van een letselschade deskundige. Een letselschadejurist heeft ervaring en alle benodigde kennis in huis om u te helpen bij het claimen van schadevergoeding.

Veroorzaker aansprakelijk stellen na aanrijding

Een aansprakelijkstelling dient altijd schriftelijk te gebeuren via een aangetekende brief. De wederpartij kan dan niet ontkennen dat hij of zij uw brief heeft gehad. In de brief moet staan wanneer het ongeval plaatsvond, waarom u deze persoon aansprakelijk acht voor het ongeval, dat u letsel heeft opgelopen en dat u hierdoor schade lijdt. U weet wellicht op dat moment nog niet welke kosten u allemaal nog kunt verwachten, dus het is belangrijk te vermelden dat u ook aanspraak maakt op vergoeding van toekomstige schade

Na de aanrijding kunt u de wederpartij zelf aansprakelijk stellen. Het is echter verstandiger dit te laten doen door een letselschade jurist. Deze is namelijk volledig op de hoogte van de eisen waaraan een aansprakelijkstelling moet voldoen en kan de brief daarom het beste voor u opstellen.

Verjaringstermijn voor aansprakelijk stellen

Voor het claimen van letselschade die het gevolg is van een aanrijding, kan de verjaringstermijn ingaan vanaf drie jaar als de verzekeraar direct wordt aangesproken. U kunt de wederpartij dus binnen drie jaar na het ongeval aansprakelijk stellen of laten stellen door uw letselschade jurist. Als u deze termijn laat verstrijken en pas na drie jaar in actie komt bent u wellicht te laat en heeft u geen recht meer op schadevergoeding.

Aansprakelijkheid bewijzen na aanrijding

Wie eist, bewijst. Het is een veel gehoorde uitspraak. Het betekent dat als u schadevergoeding wilt eisen, u wel over bewijs moet beschikken waaruit blijkt dat de ander schuldig is. Zorg daarom voor zoveel mogelijk bewijsmateriaal. U kunt dit doen door allereerst na het ongeval een Europees Schadeformulier in te vullen. Deze dient door beide partijen te worden ondertekend. Heeft u geen formulier bij zich dan kunt u tegenwoordig via een smartphone ook schade melden. Als het om een ernstig ongeval gaat met veel blikschade of met letsel dan moet de politie worden gebeld die vervolgens een proces-verbaal opmaakt. Dit proces-verbaal is een belangrijk bewijsmiddel bij het aansprakelijk stellen van de wederpartij.

Maak indien mogelijk foto’s van het ongeval vanuit verschillende hoeken. Waar stond uw auto, waar kwam de ander vandaan, waar ligt glas op de weg? Dit kan allemaal helpen om uw onschuld te bewijzen. Kunt u zelf geen foto’s maken, vraag dit dan aan omstanders. Noteer ook namen en adressen van eventuele getuigen, dit kan later van pas komen.

Fietser of voetganger aansprakelijk stellen

Als u als automobilist betrokken bent geraakt bij een aanrijding met een fietser of wandelaar dan gelden andere regels. Fietsers en wandelaars behoren tot de zogenoemde groep kwetsbare verkeersdeelnemers. Zij hebben daarom altijd recht op minimaal 50% vergoeding van hun schade. U kunt misschien niets doen aan het ongeluk omdat de ander door rood fietste of liep, toch zult u minstens 50% van de schade van de fietser/voetganger moeten voldoen. Dit percentage loopt hoger op naarmate uw schuld aan het ongeval groter is.

Welke kosten kan ik claimen

Het slachtoffer moet álle kosten die uit het ongeval voortkomen vergoed krijgen. Het gaat dan niet alleen om de kosten voor de auto, maar ook alle kosten die verband houden met het letsel: Revalidatiekosten, taxikosten, oppaskosten, medische kosten die niet worden vergoed en meer. Ook de kosten van uw juridische bijstand moeten worden vergoed. U kunt zich daarom gerust wenden tot een letselschade jurist om u te helpen bij het aansprakelijk stellen van de schuldige partij en namens u te onderhandelen over de hoogte van de schadevergoeding.

Gepost op