Letselschade claimen bij eigenaar hond

Hondenbeten komen veel voor. Jaarlijks zijn er meer dan 150.000 bijtincidenten, waarvan 12.000 hondenbeten medisch moeten worden behandeld. Meer dan 150 mensen moeten daarvoor worden opgenomen in een ziekenhuis en 1 à 2 mensen overlijden per jaar aan de gevolgen van een hondenbeet. Deze cijfers zijn niet mis en de vraag is wie voor de kosten van de letselschade opdraait. In vrijwel alle gevallen is de eigenaar van de hond aansprakelijk voor de letselschade na een hondenbeet. Hoe kunt u letselschade claimen bij de eigenaar van de hond en op hoeveel letselschade vergoeding heeft u recht? Het slachtoffer krijgt met allerlei verschillende kostenposten te maken en daarnaast kan ook psychisch letsel ontstaan dat moet worden vergoed.

Wilt u letselschade claimen bij de eigenaar van een hond die u heeft gebeten? Maakt u dan gebruik van juridische bijstand. Dit kost u vaak niets.

Aansprakelijkheid hondenbeet

Artikel 179 van het Burgerlijk Wetboek stelt: ‘De bezitter van een dier is aansprakelijk voor de door het dier aangerichte schade, tenzij aansprakelijkheid op grond van de vorige afdeling zou hebben ontbroken indien hij de gedraging van het dier waardoor de schade werd toegebracht, in zijn macht zou hebben gehad’ (art. 6:179BW). Uit deze wettelijke bepaling volgt dat de eigenaar vrijwel altijd aansprakelijk is voor de letselschade die zijn hond iemand anders toebrengt.

De uitzondering op deze regel is dat de eigenaar zijn hond volledig in bedwang had, maar dat de hond toch iemand heeft gebeten. In de praktijk zal dit nooit voorkomen, want het komt er op neer dat het slachtoffer bij wijze van spreken zijn hand in de bek van de hond moet steken opdat de hond hem zal bijten, terwijl de eigenaar de hond goed in bedwang houdt.

Wie betaalt de letselschade na hondenbeet

De meeste hondenbezitters weten dat zij risico’s lopen en sluiten daarom een verzekering af zodat zij niet zelf opdraaien voor de financiële gevolgen als hun hond iemand bijt. De kosten van letselschade na een hondenbeet kunnen namelijk aanzienlijk zijn.

De verzekering van de eigenaar van de hond zal geringe letselschade snel uitbetalen, maar hoe hoger het bedrag dat het slachtoffer wil claimen, hoe lastiger het zal worden om de letselschade vergoeding te krijgen. Schakel daarom altijd een belangenbehartiger in als u letselschade wilt claimen bij de eigenaar van een hond.

Welke letselschade claimen bij eigenaar hond?

Hoeveel letselschade u kunt claimen hangt af van de gevolgen van de hondenbeet. Heeft u slechts enkele schrammen en is uw horloge stuk, dan gaat het om een relatief gering bedrag aan letselschadevergoeding. De verzekering van de hondenbezitter zal in die gevallen meestal snel tot uitbetaling van de letselschadevergoeding overgaan.

Een hondenbeet kan echter ook ernstiger gevolgen hebben. Een beet in het gezicht kan zorgen voor lelijke littekens en daardoor voor gevoelens van schaamte. Een beet in een arm of been kan er voor zorgen dat u uw werk enige tijd niet meer kunt doen, met alle financiële gevolgen van dien. Als in een lichaamsdeel wordt gebeten dat u nodig heeft voor uw werk, bijvoorbeeld de hand van een pianist of het been van een voetballer, dan loopt de schade snel op. Alle kosten die het slachtoffer moet maken als gevolg van de hondenbeet tellen mee bij de berekening van letselschade. Dit kunnen uitgaven zijn voor een oppas omdat u naar de dokter moet, uitgaven voor persoonlijke verzorging of huishoudelijke hulp maar ook gederfde inkomsten. Vraag een letselschade jurist om advies en laat deze namens u onderhandelen met de wederpartij over de hoogte van de letselschadevergoeding.

Wat te doen na hondenbeet

Het is zaak dat u na een hondenbeet altijd spoedig een arts bezoekt. Misschien lijkt het aanvankelijk wel mee te vallen, maar een wond kan gaan ontsteken met als gevolg dat u alsnog moet worden geopereerd waardoor u ook nog eens enige tijd niet kunt werken.

Stel de eigenaar van de hond aansprakelijk en/of schakel een belangenbehartiger in om u bij te staan bij het letselschade claimen.

Smartengeld na hondenbeet

Naast de letselschadevergoeding waarop u recht heeft, bestaat ook vaak recht op compensatie voor gederfde levensvreugde. U bent geschrokken, heeft pijn gehad en misschien bent u na de hondenbeet bang voor honden waardoor u de straat niet meer op durft. Ook littekens, vooral littekens in het gezicht, kunnen emotioneel bijzonder belastend zijn. Deze emotionele schade dient ook te worden vergoed in de vorm van smartengeld.

Gepost op