Smartengeldgids ANWB voor bepalen van smartengeld

Na een ongeluk worden slachtoffers geconfronteerd met allerlei zaken: Wie betaalt alle kosten die uit het ongeluk voortvloeien? Heb ik recht op smartengeld en zo ja hoeveel dan? Slachtoffers van een ongeval zoals een auto-ongeluk of een bedrijfsongeval hebben recht op volledige compensatie. Die compensatie bestaat uit een letselschadevergoeding en smartengeld. Voorwaarde is wel dat het slachtoffer moet kunnen bewijzen dat een derde aansprakelijk is voor het ongeluk. In geval van een auto-ongeluk bijvoorbeeld moet u kunnen bewijzen dat de andere automobilist het ongeluk heeft veroorzaakt. Als vaststaat dat u recht heeft op letselschadevergoeding en smartengeld, dan moeten berekeningen worden gemaakt.

Letselschade berekenen is al niet eenvoudig, maar smartengeld berekenen is nog lastiger. Want hoe worden zaken als verdriet, pijn en angst vertaald naar geld? Voor het bepalen van smartengeld kan de Smartengeldgids ANWB uitkomst bieden.

Wat is de Smartengeldgids ANWB?

De Smartengeldgids wordt jaarlijks uitgegeven door de ANWB en kan helpen bij het bepalen van smartengeld. In deze gids worden uiteenlopende zaken bijeen gebracht waar in in het verleden een smartengeldvergoeding is toegekend. De gids is ingedeeld in verschillende letsel categorieën. Om zoveel mogelijk eenheid te behouden gebruiken verzekeraars en letselschadespecialisten deze gids als leidraad indien zij de hoogte moeten bepalen van smartengeld. Nieuwe uitspraken worden dus afgestemd op oude uitspraken betreffende compensatie smartengeld. Dit betekent dat u ook zelf, of beter nog uw letselschadespecialist, in de ANWB Smartengeldgids informatie kan vinden over úw letsel en de daarbij behorende smartengeld vergoeding. Omdat elk ongeluk en de gevolgen daarvan weer anders is, dient de gids enkel als leidraad.

Hoe werkt het bepalen van smartengeld?

Het berekenen van de hoogte van de smartengeldvergoeding is niet gemakkelijk en daarom is het handig om de Smartengeldgids te raadplegen voor het bepalen van smartengeld. Allereerst dient daarvoor de medische eindtoestand te zijn bereikt. Dit wil zeggen dat het letsel van het slachtoffer moet zijn uitbehandeld en dat alle gevolgen van het ongeluk en het letsel bekend moeten zijn. Een medische eindtoestand kan betekenen dat het slachtoffer volledig of dat de restklachten duidelijk zijn. In dat geval houdt de medische eindtoestand in dat verdere behandelingen geen verbetering meer zullen brengen voor het slachtoffer. De gevolgen van opgelopen letsel zijn te verdelen in twee periodes: De periode van herstel en de periode daarna.

De periode van herstel en het bepalen van smartengeld

Indien men gewond raakt, dan horen daar altijd zaken als pijn, verdriet en angst bij. Het ene letsel zal meer pijn veroorzaken dan het andere. Omdat mensen sterk van elkaar verschillen zal ook de beleving van letsel verschillen. Waar de een blij is er met een gebroken arm vanaf te zijn gekomen, is dit voor de ander een traumatische gebeurtenis. Ook de gevolgen van letsel verschillen per persoon. Dezelfde gebroken arm zal voor iemand die met zijn handen werkt grotere gevolgen hebben dan voor iemand die zijn werk gewoon kan blijven doen ondanks de gebroken arm.

Het bepalen van de vergoeding smartengeld voor de periode van herstel moet dan ook worden gedaan aan de hand van de volgende vragen:

  • Hoe lang duurde het herstel?
  • Hoeveel pijn moest worden geleden?
  • Wat waren de gevolgen hiervan voor het slachtoffer?

In de ANWB Smartengeldgids kunt u zoeken naar soortgelijke zaken als de uwe. Voor een gebroken arm worden steeds ongeveer dezelfde smartengeldvergoedingen toegewezen. Indien uw zaak sterk afwijkt, bijvoorbeeld omdat u enkele keren moest worden geopereerd aan de gebroken arm, u niet meer kon werken, dan komt u mogelijk voor een hogere smartengeldvergoeding in aanmerking dan vermeld in de ANWB Smartengeldgids. Overleg dit alles met uw letselschadespecialist om u te helpen bij het bepalen van smartengeld.

De periode na herstel en het bepalen van smartengeld

Uw letsel is uitbehandeld maar u bent niet helemaal beter geworden. U moet een lichaamsdeel missen of een lichaamsfunctie. U heeft de rest van uw leven last van lelijke littekens in uw gezicht. U kunt uw werk niet meer doen, u moet worden omgeschoold of u raakt volledig arbeidsongeschikt. U bent niet meer in staat uw geliefde hobby te beoefenen of u heeft uw studie moeten staken. Dit zijn allemaal voorbeelden van restverschijnselen die impact hebben op de rest van uw leven. U heeft niet alleen tijdens de periode van herstel verdriet en pijn maar ook nog daarna, misschien de rest van uw leven. Dit heeft een grote impact op u en leidt misschien tot psychische klachten zoals een depressie of angststoornissen.

Schakel een letselschadespecialist in als u smartengeld wilt claimen. Een letselschadespecialist kan samen met u de Smartengeldgids ANWB raadplegen voor bepalen van smartengeld en zoeken naar soortgelijke gevallen als de uwe. Een letselschade advocaat kan indien noodzakelijk namens u een procedure voeren bij de rechtbank om smartengeld te claimen en onderhandelen met de wederpartij.

 

Gepost op