Voorschot letselschadevergoeding

Als er een ongeluk is gebeurd dan heeft het slachtoffer recht op letselschadevergoeding die moet worden betaald door de schuldige partij. Dit is bijvoorbeeld het geval bij een auto-ongeluk waarbij iemand gewond raakt. De veroorzaker van het auto-ongeluk moet alle kosten letselschade van de benadeelde partij vergoeden. Omdat het slachtoffer direct wordt geconfronteerd met kosten voortvloeiend uit het ongeluk kan om een voorschot letselschadevergoeding worden gevraagd.

Zeker als de kosten hoog oplopen is dit belangrijk. Immers, het slachtoffer wordt geconfronteerd met letselschade, moet allerlei onverwachte uitgaven doen en kan zo in financiële problemen raken. Wij raden u aan de letselschadetest te doen om uw zaak te laten beoordelen.

Wanneer bestaat recht op voorschot

Letselschade claimen kunt u het beste overlaten aan een letselschadespecialist zoals een letselschade jurist. Het gaat vaak om een lange en ingewikkelde procedure waarbij moet worden gediscussieerd over de hoogte van de letselschadevergoeding. Juist het feit dat de procedure vaak lang duurt maakt dat de benadeelde partij recht heeft op een voorschot letselschadevergoeding. Het zou niet fair zijn als het slachtoffer ook nog eens in de financiële problemen komt door hetgeen is gebeurd.

Daarom is vastgelegd in de Gedragscode Behandeling Letselschade dat slachtoffers recht hebben op een voorschot letselschadevergoeding. Uw letselschade jurist kan u helpen bij het aanvragen van een voorschot. Omdat de wederpartij meestal wordt vertegenwoordigd door een verzekeringsmaatschappij is het belangrijk dat u er voor zorgt zelf ook over specialistische hulp te beschikken.

Aansprakelijkheid en voorschot letselschadevergoeding

Voordat het tot een definitieve uitkering letselschadevergoeding komt, dient vast te staan wie aansprakelijk is voor het opgelopen letsel. Indien de wederpartij aansprakelijkheid ontkent, zal deze ook weigeren een voorschot uit te keren omdat men bang is daarmee aansprakelijkheid te erkennen. Dit is echter niet het geval en daarom dient volgens de Gedragscode binnen veertien dagen aan het slachtoffer een voorschot letselschadevergoeding te worden betaald. Dit voorschot heeft geen betrekking op een bepaalde schadepost maar wordt gedaan op algemene titel. Indien een voorschot is betaald, dan mag dit geen effect hebben op de vraag wie aansprakelijk is voor het ongeval.

Welke schadeposten tellen mee

Indien letselschade moet worden berekend, dan tellen alle kosten mee die het slachtoffer heeft ten gevolge van het ongeluk. De kosten die voortvloeien uit het ongeluk hangen af van de ernst van het letsel en de gevolgen. Letselschade kan hoog oplopen en hoe ernstiger het letsel hoe hoger de letselschadeclaim zal zijn. Het slachtoffer moet meestal direct kosten maken: Een taxi naar de dokter, dure medicijnen die maar ten dele worden vergoed door de zorgverzekering, de eigen bijdrage moet worden betaald, de kinderen moeten een oppas als het slachtoffer naar therapie moet of er is een huishoudelijke hulp nodig.

Indien het slachtoffer een tijd niet kan werken brengt dit ook schade met zich mee omdat inkomsten afnemen, overwerkuren niet meer worden vergoed of men loopt bonussen mis. Alle kosten die voortvloeien uit het ongeval moeten worden meegenomen in de letselschade berekening. Omdat het slachtoffer direct wordt geconfronteerd met letselschade, is een voorschot letselschadevergoeding dan ook op zijn plaats.

Smartengeld en voorschot

In veel letselschadezaken wordt ook een smartengeld vergoeding geëist. Naast alle kosten die het slachtoffer moet maken krijgt hij ook te maken met zaken als verdriet, pijn en angst. Deze psychische en emotionele schade moet ook worden vergoed en wel in de vorm van een compensatie in geld: Smartengeld. Omdat over de smartengeld vergoeding wettelijke rente moet worden betaald, zal de aansprakelijke partij sneller bereid zijn deze compensatie als voorschot te betalen. Immers, zo wordt voorkomen dat het bedrag aan smartengeld nog hoger wordt door de wettelijke rente die daarover is verschuldigd.

Ga voor al uw vragen en juridische bijstand naar een letselschade jurist. Een letselschade jurist kan namens u de wederpartij aansprakelijk stellen en onderhandelen over de hoogte van de letselschadevergoeding. Ook het aanvragen van een voorschot letselschadevergoeding kan uw letselschade jurist u uit handen nemen. De kosten van uw letselschade jurist worden eveneens meegenomen in de letselschade berekening zodat u zich daarover geen zorgen hoeft te maken. Veruit de meeste zaken, meer dan 97%, wordt met de hulp van een letselschade jurist opgelost

Gepost op