Aansprakelijkheid eigenaar dier bij letselschade

Wie is aansprakelijk voor de gevolgen van een hondenbeet, een trap van een paard of een overstekend hert? In alle gevallen geldt dat de eigenaar van het dier aansprakelijk is voor de letselschade die is ontstaan door het gedrag van het dier. In het geval van een overstekend hert zal doorgaans geen eigenaar in het spel zijn. Slachtoffers van ongelukken met dieren in de vrije natuur komen dan ook niet in aanmerking voor letselschadevergoeding.

De aansprakelijkheid van de eigenaar van een dier is bij letselschade altijd minstens 50%, waarbij dit percentage afhankelijk van de schuldvraag kan oplopen tot 100%. Heeft u zelf letselschade opgelopen door een dier, laat u dan de aansprakelijkheid van de eigenaar van het dier vrijblijvend bekijken door een letselschade-expert.

Waarom is eigenaar dier aansprakelijk?

Dieren zijn niet altijd betrouwbaar en kunnen onverwachte bewegingen maken. Paarden kunnen op hol slaan, honden kunnen schrikken en iemand bijten. De eigenaar van een dier moet daarop zijn voorbereid en een ongeluk kunnen voorkomen. Een hond moet aan de lijn en een paard moet zijn getraind op onverwachte gebeurtenissen. Echter, zelfs de meest getrainde dieren kunnen nog onvoorspelbaar gedrag vertonen. De meeste eigenaren van dieren hebben dan ook een aansprakelijkheidsverzekering afgesloten zodat zij niet worden geconfronteerd met de hoge kosten van door hun dier veroorzaakte letselschade.

Aansprakelijkheid eigenaar dier en schuldvraag

Hoewel dieren zich onvoorspelbaar kunnen gedragen, kan het ook zijn dat het slachtoffer zelf schuld heeft aan het ongeluk. Misschien heeft u het dier gepest of expres laten schrikken waardoor het u heeft gebeten of getrapt. Bij de vaststelling van de aansprakelijkheid speelt de schuldvraag dan ook een belangrijke rol. Afhankelijk van de schuld die partijen hebben aan het gebeurde, zal een percentage worden vastgesteld.

Wilt u de aansprakelijkheid van de eigenaar van het dier in uw geval laten bekijken? Neemt u dan contact op met onze letselschade-experts voor de verhaalsmogelijkheden in uw zaak.

Kinderen en ongelukken met dieren

Kinderen tot 14 jaar genieten extra bescherming. Deze bescherming houdt in dat zij te allen tijde recht hebben op volledige letselschadevergoeding na een ongeluk met een dier. Ook als het kind het dier heeft gepest, expres heeft laten schrikken of pijn heeft gedaan. De eigenaar moet zich er van bewust zijn dat ook kinderen zich onvoorspelbaar kunnen gedragen en in een dergelijk geval het dier buiten het bereik van kinderen brengen. Gebeurt er toch iets waardoor het kind gewond raakt, dan is de eigenaar van het dier volledig aansprakelijk. Kinderen tot 14 jaar hebben dus vrijwel altijd recht op volledige letselschadevergoeding.

Hoogte letselschade vergoeding bepalen

Bij de berekening van de letselschade vergoeding die het slachtoffer krijgt, worden alle kosten meegenomen. Omdat elk ongeluk met een dier weer andere gevolgen kent, zullen ook de kosten die meetellen bij de berekening flink verschillen. Een hondenbeet in het gezicht brengt andere kosten met zich mee dan een trap van een paard. In ieder geval tellen de herstelkosten van kleding of andere bezittingen mee, medische kosten die moeten worden gemaakt en niet worden vergoed door de zorgverzekering en smartengeld. De uitgaven die het slachtoffer heeft ten gevolge van het ongeluk met het dier moeten goed worden bijgehouden en genoteerd. Laat u bijstaan door een letselschade-expert als u letselschade wilt claimen die het gevolg is van een ongeluk met een dier.

Ook de kosten van juridische bijstand moeten worden meegenomen bij de berekening van de letselschadevergoeding. Afhankelijk van de schuldvraag zult u uiteindelijk minimaal 50% van bovenstaande kosten vergoed krijgen door de wederpartij. Deze partij is meestal de verzekeraar van de eigenaar van het dier.

Smartengeld na ongeluk met een dier

Een ongeluk brengt vaak psychische schade met zich mee. Bij de ene persoon is dit meer dan bij de andere en hoeveel leed wordt ervaren hangt natuurlijk af van de ernst van het letsel. U bent misschien getraumatiseerd geraakt door een hondenbeet en durft de straat niet meer op. Een trap van een paard kan leiden tot ernstig beenletsel of zelfs hersenletsel met alle psychische gevolgen van dien. Ook lijden dat in de toekomst ligt moet worden vergoed, ernstige littekens door een beet in het gezicht bijvoorbeeld.

In Nederland worden geen hoge bedragen aan smartengeld uitgekeerd maar toch is het voor het slachtoffer belangrijk om op deze manier enige genoegdoening te krijgen voor gederfde levensvreugde. Ook voor het claimen van smartengeld kunt u het beste een letselschade-expert inschakelen.

Bent u zelf slachtoffer van een ongeval met een dier en benieuwd naar de aansprakelijkheid eigenaar dier in uw geval, neem dan gerust contact op met onze letselschade-experts.

Bent u zelf slachtoffer van een ongeval met een dier en benieuwd naar de aansprakelijkheid eigenaar dier in uw geval, neem via deze website dan gerust contact op met een letselschade-expert.