Heb ik letselschade?

Heb ik letselschade?Onder letselschade wordt verstaan een kwetsuur aan lichaam of geest. Een kwetsuur kan uit van alles bestaan: Een schram, een breuk, inwendig letsel of verbranding. Het letsel kan ook psychisch van aard zijn. Letselschade gaat meestal gepaard met extra kosten die moeten worden gemaakt in verband met het letsel zelf en het herstel daarvan. Ook kan het zijn dat er andere kosten uit de letselschade voortvloeien, soms vele jaren lang. Als u letselschade oploopt door toedoen van iemand anders, dan heeft u recht op een schadevergoeding van alle kosten die voortvloeien uit het door u opgelopen letsel.

Soorten letselschade

De zwaarte van het opgelopen letsel zal in grote lijnen bepalen wat de kosten van de letselschade zijn. Als u een flinke snee in uw vinger heeft door een ongelukje, kunnen de kosten beperkt blijven tot een pleister. Meestal zal u daarvoor geen schadevergoeding van de veroorzaker eisen, die u overigens ook niet zou worden toegekend. Anders wordt het als u een breuk in uw vinger oploopt door toedoen van iemand anders. U maakt waarschijnlijk extra kosten zoals een taxi naar het ziekenhuis, niet vergoede medische kosten en misschien kunt u een tijd niet werken. Als u pianist van beroep bent, kunnen de kosten van een gebroken vinger enorm oplopen. Niet alleen het letsel zelf, maar ook de gevolgen daarvan, bepalen dus de hoogte van de schadevergoeding die u kunt krijgen voor het oplopen van letselschade.

Lichte tot matige letselschade

Onder lichte letselschade vallen letsels die normaliter goed genezen zonder blijvende gevolgen. Lichte brandwonden, enkelvoudige botbreuken, schrammen en blauwe plekken. Als iemand anders verantwoordelijk is voor het opgelopen letsel, dan dient deze alle kosten die het letsel met zich meebrengt te vergoeden. Bij lichte letselschade kunt u daarbij bijvoorbeeld denken aan de kosten van medische hulp, voor zover deze niet door de ziektenkostenverzekering worden vergoed, extra kosten van vervoer, eventueel gederfde inkomsten omdat u enige tijd niet kon werken en enige tijd huishoudelijke hulp.

Ernstige letselschade

Het berekenen van ernstiger letselschade is vaak ingewikkeld. Onder ernstige letselschade vallen bijvoorbeeld gecompliceerde botbreuken, lichte hoofdletsels, inwendig letsel, een whiplash met ernstige klachten tot een dwarslaesie aan toe. In dit soort gevallen kunt u waarschijnlijk langere tijd niet werken of moet u zich laten omscholen. Het kan zelfs voorkomen dat u voor 100% arbeidsongeschikt raakt. Het berekenen van een schadevergoeding is in dit soort gevallen moeilijk omdat de schade zich over vele jaren kan uitstrekken. Daarnaast heeft het letsel bij ernstige letselschade vaak invloed op vele facetten van het leven van het slachtoffer, en brengt het hoge kosten met zich mee.

Letselschade en schade claimen

Het claimen van letselschade kunt u het best overlaten aan een letselschade deskundige. Naast de nodige juridische kennis is bij het claimen van letselschade ook kennis van medische zaken en financiƫle zaken nodig. Een letselschade expert zoals een letselschade advocaat of jurist heeft de kennis op alle benodigde gebieden in huis.

De eerste stap die moet worden gezet op weg naar vergoeding letselschade is het aansprakelijk stellen van de schuldige partij. U dient diens schuld te kunnen bewijzen. Het is belangrijk dat u alle kosten die voorvloeien uit uw letsel goed bijhoudt, noteert en documenteert. Uw letselschade deskundige zal namens u onderhandelen met de wederpartij en desnoods een procedure starten bij de rechtbank.

De wederpartij beschikt vaak over de hulp van gespecialiseerde letselschade juristen die werken bij een verzekeringsmaatschappij. Het is daarom belangrijk dat u ook beschikt over goede juridische hulp. Uw letselschadejurist zorgt ervoor dat alle schadeposten worden ogenomen in de claim voor uw letselschade en dat u een schadevergoeding krijgt die werkelijk al uw kosten dekt.

Psychische letselschade en smartengeld

Uw letsel kan ook bestaan uit psychisch letsel. U heeft iets meegemaakt door de schuld van iemand anders, wat u bang heeft gemaakt en waarvoor u psychische hulp nodig heeft. Een bekend voorbeeld is de militair die psychisch letsel oploopt tijdens gevechten. Ook voor dit soort letsels komt u in aanmerking voor een schadevergoeding.

Smartengeld is een uitkering bovenop de letselschadevergoeding. U heeft bijvoorbeeld recht op smartengeld als uw letsel naast lichamelijk ook psychische gevolgen heeft. U heeft ernstige brandwonden opgelopen die weliswaar goed zijn hersteld, maar lelijke en zichtbare littekens achterlaten. Het missen van een vinger of ander deel van het lichaam leidt vaak ook tot uitkering smartengeld. Als u uw oude beroep niet meer kunt uitoefenen kan dit u veel verdriet doen en wellicht heeft u langere tijd psychische hulp nodig bij de verwerking van hetgeen u is overkomen.