Hoeveel schadevergoeding kan ik vragen?

Een ongeluk met de auto of op uw werk, het zal u maar overkomen. U krijgt te maken met allemaal extra kosten waarop u niet had gerekend. Is iemand anders aansprakelijk te stellen voor uw ongeval, dan heeft u recht op schadevergoeding. Hoeveel schadevergoeding u kunt vragen, hangt af van allerlei factoren zoals de ernst van het letsel dat u heeft opgelopen en of u daarvan weer helemaal kunt herstellen. Alle kosten en gemiste inkomsten die voortvloeien uit het ongeluk moeten worden vergoed en daarom is het belangrijk dat u dit goed bijhoudt. Ook kleine uitgaven tellen mee! Misschien moet u een paar keer per week naar therapie en betaalt u parkeergeld, of moet u een taxi nemen.

Bent u gewond geraakt en vraagt u zich af hoeveel schadevergoeding u kunt vragen? Dit is geheel afhankelijk van de ernst van uw letsel en de werkelijke schade die u lijdt. Bel met een letselschade deskundige voor vrijblijvend advies.

Hulp bij schadevergoeding vragen

Het claimen van een letselschadevergoeding is niet gemakkelijk. Allereerst moet u de wederpartij aansprakelijk stellen. Als de wederpartij geen aansprakelijkheid erkent, moet er misschien zelfs een gerechtelijke procedure worden gestart. Een letselschade-expert bekijkt uw situatie en informeert u over de mogelijkheden. Moet er geprocedeerd worden, dan kunt u een letselschade advocaat inschakelen. Hij kan samen met u bekijken welke posten voor vergoeding in aanmerking komen en hoeveel schadevergoeding u kunt vragen. Een letselschade-expert stelt namens u de wederpartij aansprakelijk, wint advies in bij een medisch expert of vraagt het politierapport op van een aanrijding, het zogenaamde proces-verbaal.

De meeste zaken worden buitengerechtelijk tot een goed einde gebracht, wel meer dan 97%. Laat u daarom in eerste instantie adviseren door een letselschade-expert over hoeveel schadevergoeding u kunt vragen. De hulp van een letselschade-expert is voor u in de meeste gevallen kosteloos.

Hoeveel schadevergoeding en voor welke posten

De schadeposten die meetellen bij de berekening van letselschade zijn heel verschillend. Het slachtoffer heeft doorgaans schade aan een voertuig zoals een auto of een fiets of aan kleding, bril, laptop of rollator. De kosten van reparatie of vervanging van dit soort zaken worden meegenomen in uw letselschadevergoeding. Deze kosten zijn nog wel eenvoudig te berekenen en meestal te overzien.

Anders wordt het als we kijken naar de kosten van het letsel zelf: Medische kosten die niet worden vergoed, kosten die u maakt voor vervoer, voor een oppas voor de kinderen, een tuinman, huishoudelijke hulp of voor hulp bij uw persoonlijke verzorging. U moet wel kunnen aantonen dat al deze kosten in verband staan met uw letsel en hiervan herstel hiervan. Daarnaast dienen de kosten ook noodzakelijk te zijn. Indien u niet kunt werken, korte of langere tijd, dan loopt dit ook aardig in de papieren. U heeft minder inkomen, raakt bonussen of overwerkvergoedingen kwijt of krijgt geen dertiende maand meer.

Hoeveel schadevergoeding u kunt vragen na een ongeval is dus vooral afhankelijk van de ernst van het letsel. Bij licht letsel zal nauwelijks sprake zijn van inkomstenderving of kosten voor persoonlijke verzorging, waardoor ook het bedrag aan schadevergoeding niet zo hoog zal zijn.

Schadevergoeding bij ernstig letsel

Zware of zeer zware letselschade kan leiden tot bijzonder hoge kosten en dus tot een hoge letselschadevergoeding. Indien het slachtoffer verlamd raakt door een dwarslaesie, nooit meer kan werken of zelfstandig kan wonen dan brengt dit hoge kosten met zich mee. Bij het verlies van een lichaamsdeel, bijvoorbeeld een arm of het oplopen van hersenletsel, kunnen de kosten ook hoog oplopen.

Schakel altijd een letselschade-expert in om u te helpen bij het claimen van letselschade zodat u zeker weet dat u de maximale schadevergoeding krijgt. Ook de kosten van uw juridische bijstand moeten worden vergoed!

Hoeveel schadevergoeding en smartengeld

Naast een vergoeding voor alle kosten die u moet maken, heeft u meestal ook recht op smartengeld. De smartengeldvergoeding komt dus bovenop de schadevergoeding voor alle kosten die u ten gevolge van het letsel heeft opgelopen.

Smartengeld is een vergoeding voor het leed, ook wel gederfde levensvreugde. Het leed kan betrekking hebben op de periode van herstel maar ook op de periode daarna (of een combinatie van beide).

Indien u bijvoorbeeld een lichaamsdeel moet missen, of een lichaamsfunctie zoals uw zicht, dan heeft u daar de rest van uw leven last van. Hoe ernstiger het leed, hoe hoger de smartengeld vergoeding zal zijn. Hoeveel schadevergoeding u kunt vragen is dus afhankelijk van de materiele schade in combinatie met de pijn en het verdriet dat u ervaart.

Overigens zijn in Nederland de uitkeringen smartengeld behoorlijk laag, zeker ten opzichte van andere landen. Toch vinden veel slachtoffers het belangrijk om smartengeld te ontvangen omdat zij dit ervaren als genoegdoening; Een compensatie voor het geleden leed, de pijn en het verdriet. Een letselschade-expert kan u helpen bij het claimen van schadevergoeding en smartengeld. Bent u benieuwd hoeveel schadevergoeding u kunt vragen? Vult u dan ons contactformulier op deze website in.