Iemand aansprakelijk stellen na ongeval

Aansprakelijk stellen ongevalAls u slachtoffer bent geworden van een ongeluk met letselschade en u wilt letselschadevergoeding claimen, dan dient u de schuldige partij aansprakelijk te stellen. U moet wel kunnen bewijzen dat die ander schuldig is aan het ongeluk. Iemand aansprakelijk stellen na een ongeval met letselschade dient te gebeuren per aangetekende brief en dient te zijn gericht aan de juiste persoon. Indien u slachtoffer bent geworden van een bedrijfsongeval dan is dat uw werkgever. In alle andere gevallen is dat de persoon die schuldig is aan het ongeluk of diens zijn verzekeringsmaatschappij.

Wilt u iemand aansprakelijk stellen na een ongeval? Schakel dan de hulp in van een letselschade jurist. Onze letselschade juristen weten precies aan wie u uw aansprakelijkstelling moet richten en wat hier in moet staan.

Wat moet er in een aansprakelijkstelling staan

In de aangetekende brief die u, of uw letselschade jurist, naar de aansprakelijke partij zendt, moet staan wanneer het ongeluk precies heeft plaatsgevonden. Voor iemand met succes aansprakelijk stellen bij letselschade dient de exacte datum, het tijdstip en de plaats waar het ongeluk gebeurde in ieder geval in de brief te zijn vermeld. Ook de toedracht van het ongeluk moet worden vermeld in de brief. In de brief moet staan dat u de wederpartij aansprakelijk stelt voor alle schade die voortvloeit uit het ongeluk. U kunt hier kostenposten noemen maar vergeet niet te vermelden dat u de wederpartij ook aansprakelijk stelt voor alle nog in de toekomst te lijden schade. Het beste schakelt u een letselschade jurist in die deze brief namens u schrijft. U weet dan zeker dat de aansprakelijkstelling aan alle juridische voorwaarden voldoet en dat dit op de juiste wijze geschiedt.

Voor welke schade kan ik iemand aansprakelijk stellen

De aansprakelijke partij moet alle schade die u lijdt ten gevolge van het ongeluk vergoeden. Het betreft zowel materiële als immateriële schade. Immateriële schade wordt vergoed middels smartengeld, een compensatie voor geleden en nog te lijden verdriet en pijn.

Materiële letselschade

Onder de materiële  letselschadevergoeding vallen alle kosten die u moet maken ten gevolge van het ongeval, alsmede alle hierdoor veroorzaakte gemiste inkomsten. De kosten kunnen worden onderverdeeld in allerlei kostenposten en zijn afhankelijk van het letsel, de herstelperiode en de financiële gevolgen voor de rest van het leven.

Voorbeelden van kostenposten:

  • Medische kosten. U krijgt waarschijnlijk niet alle kosten op medisch gebied vergoed. Denk aan fysiotherapie, eigen bijdrage medicijnen
  • Kosten voor hulp. Misschien kunt u zichzelf tijdelijk niet redden en heeft u hulp nodig bij wassen en aankleden. Wellicht heeft u enige tijd en huishoudelijke hulp nodig, een oppas voor de kinderen of een tuinman
  • Kosten van vervoer. Als u regelmatig een arts moet bezoeken dan maakt u extra kosten voor reizen
  • Kosten van studievertraging, gederfde inkomsten omdat u enige tijd niet kon werken, kosten van noodzakelijke verbouwing aan de woning.

Dit zijn slechts enkele voorbeelden van letselschade die kunnen voortvloeien uit een ongeluk. Elk geval is anders en daarom is de berekening van de letselschade vergoeding per ongeval verschillend.

Vraag uw letselschade jurist om hulp en advies.

Iemand aansprakelijk stellen voor immateriële letselschade

Ook voor de immateriële schade dient u iemand per aangetekende brief aansprakelijk te stellen. De immateriële schade bestaat uit geleden pijn en verdriet. Elk ongeval brengt gevoelens van onzekerheid, angst, verdriet en pijn met zich mee, voor de ene persoon meer dan voor de andere en de intensiteit hiervan is ook sterk afhankelijk van het opgelopen letsel. Een slachtoffer met hersenletsel ervaart vaak meer pijn, verdriet en angst dan iemand met een gebroken vinger.

Met name ook de gevolgen voor de rest van het leven spelen een grote rol bij het bepalen van de hoogte van het smartengeld. Slachtoffers die de rest van hun leven te maken krijgen met gederfde levensvreugde, bijvoorbeeld omdat zij een lichaamsdeel moeten missen, hebben recht op een hogere vergoeding smartengeld.

Uw letselschade jurist kan namens u iemand aansprakelijk stellen voor de immateriële letselschade. Het berekenen en claimen van smartengeld is niet eenvoudig maar de zogenaamde Smartengeldgids kan u hierbij helpen. In deze gids staan letselschadezaken uit het verleden waarbij de uiteindelijke vergoeding smartengeld is vermeld. Zo kunt u een idee krijgen van uw rechten.

Met succes iemand aansprakelijk stellen

Het claimen van letselschade vraagt meestal om een langdurige periode van berekenen en discussiëren. Zorg daarom dat u snel na het ongeval de schuldige partij aansprakelijk stelt. U wordt immers meteen geconfronteerd met allerlei extra uitgaven ten gevolge van het ongeluk. In de meeste gevallen heeft u recht op een voorschot letselschadevergoeding. Met succes iemand aansprakelijk stellen na een ongeval doet u met hulp van een letselschadejurist.