Kind aangereden, hoe te handelen?

Het is het schrikbeeld van iedere ouder, uw kind wordt aangereden op straat. Kinderen, zeker jonge kinderen, kunnen nog niet alle gevolgen van roekeloos gedrag overzien. Kinderen zijn speels en fietsen of steppen op de stoep of op de straat. Als een bal de weg op rolt, kan uw kind er onbewust van het gevaar zo maar achteraan hollen. De vraag ‘kind aangereden, hoe te handelen?’ hangt natuurlijk af van de gevolgen van de aanrijding en van de situatie: Door wie uw kind is aangereden. Een botsing met een gemotoriseerd voertuig kan flinke letselschade met zich meebrengen.

Een kind tot 14 jaar neemt een aparte plaats in binnen de wegenverkeerswet, zij zijn extra beschermd.

Uw kind is aangereden

Voor de beantwoording van de vraag hoeveel schadevergoeding u kunt krijgen, is allereerst van belang wat de leeftijd van uw kind is. Kinderen tot 14 jaar zijn door de wet extra beschermd en hebben altijd recht op 100% schadevergoeding. Kinderen zijn speels en roekeloos en andere weggebruikers moeten daar voortdurend op bedacht zijn. Een automobilist moet zodanig rijden dat hij op tijd kan stoppen voor een kind dat onverwacht oversteekt. De chauffeur van een vuilniswagen moet voortdurend letten op spelende kinderen en onverwachte gebeurtenissen. Een aanrijding met een kind jonger dan 14 jaar leidt altijd tot 100% schadevergoeding voor het slachtoffer.

Kinderen ouder dan 14 jaar vallen ook onder een speciale wet, namelijk die voor zwakkere verkeersdeelnemers. Daaronder vallen fietsers en voetgangers van 14 jaar en ouder. Deze groep heeft altijd recht op minimaal 50% schadevergoeding. Ook hier speelt niet mee in hoeverre het slachtoffer zelf schuldig is aan het ongeval. Als het slachtoffer helemaal geen schuld heeft dan loopt de schadevergoeding op tot 100%.

Kind aangereden door auto, bus of scooter

Als uw kind is aangereden door een gemotoriseerd voertuig zoals een auto, bus, brommer of scooter dan kunt u de schade claimen bij de tegenpartij. Indien het kind jonger dan 14 jaar is, kunt u 100% schadevergoeding claimen. Als het kind 14 jaar of ouder is kunt u sowieso 50% schade claimen en meestal 100%, afhankelijk van de toedracht van het ongeluk. Het claimen van schade, vooral letselschade, is ingewikkeld en vraagt om gespecialiseerde kennis en ervaring. Een letselschade jurist kan u helpen bij het claimen van letselschade als uw kind aangereden is.

Letselschade jurist na aanrijding kind

Een letselschade jurist heeft alle kennis in huis om u met raad en daad bij te staan als u letselschade van uw kind wilt claimen. Een slachtoffer tot 14 jaar heeft recht op 100% schadevergoeding. Alle kosten die u als ouder moet maken vallen onder de schadeclaim. Letselschade kan veel kosten met zich meebrengen:

  • Vervoerskosten omdat uw kind naar het ziekenhuis of naar school moet worden gebracht
  • Uw vakantie moet worden afgezegd omdat uw kind te ziek is
  • Het lidmaatschap van de sportvereniging van uw kind moet betaald terwijl uw kind niet kan sporten
  • U maakt medische kosten die niet worden vergoed
  • U moet extra oppas inschakelen om bijvoorbeeld zelf te kunnen gaan werken

Letselschade kan bestaan uit allerlei posten die u zelf niet direct overziet. Laat u adviseren door uw letselschade jurist. U dient alle kosten die u maakt te noteren, bewaar bonnen en facturen zodat u bewijzen van uw uitgaven heeft.

Smartengeld kind

Een kind kan blijvend letsel overhouden aan een verkeersongeluk. Misschien moet uw kind een lichaamsdeel missen. Ook het gemis van een vingertopje kan tot groot verdriet leiden omdat uw kind bijvoorbeeld niet meer kan pianospelen.

Ook blijvende littekens in het gezicht of extreme angsten die moeten worden behandeld door een psychiater kunnen leiden tot veel verdriet. De pijn en het verdriet van het ongeval zelf én toekomstig verdriet dienen te worden vergoed in de vorm van smartengeld. Smartengeld komt bovenop de schadeclaim.

De kosten van uw letselschade jurist

Omdat de schuldige partij alle kosten van het ongeval moet vergoeden, kunt u kosteloos gebruik maken van juridische bijstand. De kosten van uw letselschade jurist worden meegenomen in de schadeclaim. Twijfel daarom niet en wendt u zo snel mogelijk tot een letselschade jurist als uw kind is aangereden. U heeft recht op hulp, advies en de maximale schadevergoeding.