Kop-staartbotsing, wie is aansprakelijk?

Een veel voorkomend ongeluk: De kop-staartbotsing. Wie is aansprakelijk voor de schade? En om welke schade gaat het dan? Hoe voer ik een letselschadeprocedure en hoe krijg ik mijn letselschade vergoed, zijn vragen die bij u opkomen als u betrokken bent geraakt bij een auto-ongeluk en daarbij ook nog gewond bent geraakt. Behalve dat u bent geschrokken en pijn heeft, kunt u misschien niet meer werken en moet u allerlei kosten maken terwijl u inkomsten moet missen. Degene die aansprakelijk is voor het letsel van iemand anders, moet alle schade betalen.

Wilt u hulp bij het aansprakelijk stellen en het claimen van letselschade na aan kop-staartbotsing dan kunt u het beste een letselschade jurist inschalen. Schakel een deskundige letselschade jurist in die het keurmerk van het Register Letselschade draagt. Zo bent u er zeker van dat u de beste juridische hulp in huis haalt!

Wat is een kop-staartbotsing?

Een kop-staartbotsing is een ongeluk tussen twee auto’s (onder auto valt ook een vuilniswagen, vrachtwagen en ander gemotoriseerd verkeer) waarbij de ene auto achterop zijn voorligger botst. Dit kan beperkt blijven tot twee auto’s maar er kunnen ook meerdere auto’s bij betrokken zijn. In het laatste geval heet het een kettingbotsing.

Regel is dat degene die achterop zijn voorligger botst altijd schuldig is aan het ongeval en dus alle schade van de voorligger moet vergoeden. Een kop-staartbotsing komt nogal eens voor als iemand voor het stoplicht staat te wachten. Degene achter u let niet goed op, is afgeleid door zijn of haar telefoon of misschien verblind door de zon. In ieder geval kan degene achter u niet meer op tijd remmen om een kop-staartbotsing te voorkomen.

Het niet meer op tijd kunnen remmen en tot stilstand te komen door een botsing is hier cruciaal. In de wet is namelijk bepaald dat iedere automobilist zodanig afstand moet houden tot de voorligger, dat hij of zij tijdig kan stoppen zonder daarbij een kop-staartbotsing te veroorzaken. De achterop rijder is dus altijd de “foute” partij en dient alle letselschade te vergoeden.

Voor welke kosten is de schuldige partij aansprakelijk?

Bij een auto-ongeluk dient degene die aansprakelijk is alle kosten, die uit het ongeluk voortvloeien, aan het slachtoffer vergoeden. De kosten die u aan uw auto heeft vallen daaronder, maar ook het vergoeden van kapotte kleding en andere zaken die stuk zijn gegaan. Het vaststellen van de hoogte van deze schade is meestal niet ingewikkeld.

Anders wordt het als u ook verwondingen heeft opgelopen. De kosten van letselschade zijn minder makkelijk te berekenen, ook omdat eventuele toekomstige letselschade eveneens moet worden vergoed. Toekomstige letselschade is schade die u lijdt in de toekomst (door de kop-staartbotsing) terwijl nog niet precies vaststaat hoe hoog die schade zal zijn. Een whiplash (nekletsel), een veel voorkomend letsel juist bij een kop-staartbotsing is hiervan een goed voorbeeld.

Uw letselschade jurist kan u informeren over toekomstige schade en helpen bij het instellen van de vordering.

Verder vallen onder de schade

 • Kosten van medische aard voor zover niet vergoed door uw ziektekostenverzekering
 • Kosten van noodzakelijke extra hulp zoals een oppas voor de kinderen of huishoudelijke hulp
 • Noodzakelijke aanpassingen van uw woning
 • Gederfde inkomsten omdat u niet kunt werken of minder kunt werken

Kosten letselschade expert worden vergoed

Omdat u als slachtoffer van een kop-staartbotsing recht heeft op vergoeding van alle kosten kunt u gerust een letselschade expert in de arm nemen. U heeft recht op de beste juridische hulp en heeft die ook nodig want een letselschade procedure is niet eenvoudig en vereist specialistische kennis.

De kosten van de deskundige hulp die u nodig heeft, worden meegenomen in de berekening van de totale schadevergoeding.

Smartengeld

Uw letselschade jurist kan u ook informeren over smartengeld. Smartengeld is een extra uitkering bovenop de schadevergoeding waarop u recht heeft. U heeft recht op smartengeld als u extra lijdt door hetgeen gebeurt. Dat kan bijvoorbeeld het geval zijn als u

 • Een lichaamsdeel moet missen
 • Arbeidsongeschikt raakt
 • Blijvend invalide raakt
 • Psychisch ernstige schade lijdt
 • Een geliefde hobby niet meer kunt uitoefenen
 • Veel pijn en verdriet heeft geleden of nog zult lijden
 • Littekens heeft opgelopen.

De in het verleden toegekende smartengeld bedragen zijn verzameld in de zogenaamde Smartengeldgids. Uw letselschade jurist kan u met behulp van deze gids een idee geven op welk bedrag aan smartengeld u recht heeft.