Letselschade claim indienen

Door toedoen van iemand anders heeft u letselschade opgelopen en u wilt nu een letselschade claim indienen. Of het nu gaat om een bedrijfsongeval of een auto-ongeluk, als iemand anders aansprakelijk is voor uw ongeval en dus voor uw letsel, dan heeft u recht op schadevergoeding. Een letselschade claim indienen is echter vaak ingewikkeld en ook tijdrovend, terwijl u zelf druk bent met herstel van uw letsel en uw hoofd niet naar dergelijke juridische kwesties staat. Een letselschade claim indienen kunt u dan ook het beste met de hulp van een letselschade deskundige doen.

De kosten van uw juridische bijstand worden betaald door de schuldige partij en maken deel uit van de schadevergoeding die u uiteindelijk zult krijgen.

Voor welke schade een letselschade claim indienen?

Alle kosten die voortvloeien uit uw ongeval en letsel dienen te worden vergoed. Hoe hoog de uiteindelijk schadevergoeding zal zijn hangt af van meerdere factoren.

De directe schade dient altijd te worden vergoed en is doorgaans niet heel moeilijk te berekenen. U moet wel bewijzen hebben van deze kosten in de vorm van bonnen en facturen. Noteer uw kosten daarom goed en bewaar bewijzen van uitgaven en afschrijvingen. Onder de directe kosten vallen bijvoorbeeld reparaties aan persoonlijke eigendommen of vervanging daarvan: Uw fiets, auto, laptop, kleding of bijvoorbeeld uw bril.

Het letsel zelf brengt ook kosten met zich mee: Vervoer van en naar het ziekenhuis of de dokter, tijdelijke hulp in de huishouding, allerlei niet vergoede maar wel noodzakelijke medische kosten. Wellicht heeft u een dure crème nodig tegen littekenvorming maar wordt deze niet vergoed door uw verzekeraar.

Letselschade claim berekenen

Onder de directe kosten vallen ook gederfde inkomsten. Deze schadepost is vaak moeilijk te berekenen, zeker als u als zelfstandige werkzaam bent. Indien u tijdelijk arbeidsongeschikt raakt dan loopt u inkomsten mis, maar misschien ook een dertiende maand, provisie over verkopen, een tantième of een vergoeding voor studiedoeleinden. Indien u blijvend arbeidsongeschikt raakt, dan zijn de financiële gevolgen nog groter. U loopt niet alleen inkomsten mis maar ook promotiekansen, loonsverhogingen en pensioenreserveringen.

Het berekenen van inkomstenderving is ingewikkeld en vraagt om de hulp van een deskundige zoals een letselschade advocaat of jurist

Smartengeld claim indienen

Als u niet meer geheel kunt herstellen van het door u opgelopen letsel dan kan dit impact hebben op de rest van uw leven. Naast vergoeding van de directe kosten heeft u in een dergelijk geval ook recht op smartengeld. Misschien kunt u door het opgelopen letsel uw geliefde hobby niet meer uitoefenen bijvoorbeeld omdat u een vinger moet missen en geen gitaar meer kunt spelen. Zaken als aan één of beide ogen blind raken, doof worden of een lichaamsdeel moeten missen leiden vaak tot een hoge schadevergoeding smartengeld. De hoogte van het uit te keren smartengeld hangt af van de ernst van de blijvende schade, de impact op uw persoonlijk leven en de mate van pijn en verdriet die u heeft moeten doormaken.

Laat deskundige uw letselschade claim indienen

Uit het voorgaande blijkt dat het berekenen van de hoogte van een letselschade claim geen eenvoudige zaak is. Er is veel juridische kennis voor nodig op een specifiek gebied, namelijk letselschade. Daarnaast moet uw letselschade deskundige ook beschikken over medische kennis en financiële kennis. Een letselschade advocaat of jurist geniet dus zeker de voorkeur. Een letselschade jurist of advocaat met het keurmerk van het Register Letselschade heeft veel ervaring en kennis van het claimen van letselschade. Hij of zij zal, indien dit nog niet is gebeurd, eerst de wederpartij aansprakelijk stellen. Daarna volgen onderhandelingen tussen partijen. De wederpartij laat zich meestal vertegenwoordigen door een letselschade jurist van een verzekeringsmaatschappij. Des te meer reden om te zorgen dat ook u bent voorzien van de beste juridische hulp. De meeste zaken kunnen buiten de rechtbank om worden opgelost (meer dan 97%). Alleen als partijen er echt niet uitkomen, wordt de rechter om een oordeel gevraagd.

De kosten van een letselschadejurist

Indien u zich laat bijstaan door een letselschade jurist, dan dient de schuldige partij deze kosten te betalen. Het uurloon wordt als vergoedbare schade meegenomen in de letselschade claim zelf.