Letselschade expert inschakelen

Het oplopen van letsel door een ongeluk of ongeval kan heel belastend zijn. U moet pijn en ongemak doorstaan en misschien geopereerd worden waardoor u enige tijd niet kunt werken. Als u door toedoen van iemand anders gewond bent geraakt, dan wilt u alle kosten die u door het ongeluk heeft vergoed krijgen.

Als iemand anders aansprakelijk is voor uw ongeval en daarmee voor uw letsel, dan kunt u een schadeclaim indienen en zo alle kosten vergoed krijgen. Het claimen van schade en het vorderen van een schadevergoeding zijn vaak een ingewikkelde zaken. U kunt dan ook het beste een letselschade expert inschakelen. Deze kan u bijstaan in het berekenen van de letselschade, de wederpartij aansprakelijk stellen en de onderhandelingen voor u voeren.

De voordelen van een letselschade expert inschakelen

Door toedoen van iemand anders heeft u bij een ongeval letsel opgelopen. Uw eerste zorg is om te herstellen van uw verwondingen. U heeft al uw energie nodig om te revalideren en het laatste waar u op zit te wachten, is het starten van een procedure tegen de wederpartij. Omdat vorderen van letselschade kennis vraagt op zowel medisch, juridisch als financieel gebied, kunt u het beste een letselschade expert inschakelen. Een letselschade expert zal u alles uit handen nemen waardoor u zich kunt concentreren op uw herstel.

Uw letselschade expert heeft ervaring met het indienen van een schadeclaim en zal zijn uiterste best doen de maximale schadevergoeding voor u te krijgen. Daarnaast heeft hij actuele kennis van wet- en regelgeving, vergelijkbare zaken en ervaring met dergelijke onderhandelingen om uw belangen goed te kunnen vertegenwoordigen.

Wat mag u verwachten van een letselschade expert?

Een letselschade expert heeft kennis van zaken. Hij zal allereerst de veroorzaker van uw ongeval aansprakelijk stellen. De wederpartij wordt vaak vertegenwoordigd door een letselschade deskundige van een grote verzekeringsmaatschappij. De juristen die daar werkzaam zijn, zijn  gespecialiseerd in letselschade zaken en daarom is het goed als ook u verzekerd bent van de beste juridische hulp.

Uw letselschade deskundige zal daarna trachten via de weg van onderhandeling tot overeenstemming te komen. In de meeste gevallen lukt dat. Soms kunnen partijen het niet eens worden met elkaar. Er is onenigheid over de schuldvraag of over de hoogte van de schadevergoeding. In dat geval kan uw letselschade expert een procedure starten bij de rechtbank.

Letselschade expert bij ingewikkelde zaken

Als uw letsel bestaat uit een paar schrammen of een gebroken arm, dan zal de letselschade procedure meestal niet ingewikkeld zijn. De kosten die u heeft zijn niet moeilijk te berekenen. Maar wat als uw letsel gevolgen heeft voor de rest van uw leven? Denk daarbij aan een ernstige whiplash of aan een dwarslaesie. Misschien kunt u door het opgelopen letsel uw oude beroep niet meer uitoefenen of helemaal nooit meer werken.

De financiële gevolgen zijn in dit soort zaken groot en lastig te berekenen. Er moeten vaak medische experts worden ingeschakeld om een rapport op te stellen en veelal komt de zaak voor de rechter. Zeker in dit soort situaties moet u een letselschade expert inschakelen. Deze kan door kennis, ervaring en actuele informatie een gedegen inschatting maken van toekomstige kosten voor uw letsel en eventueel smartengeld.

Kosten inschakelen letselschade expert

Een letselschade expert zoals een letselschade jurist of letselschade advocaat werkt doorgaans tegen een uurtarief. Omdat veel specialistische kennis nodig is in letselschade zaken, is dit een tamelijk hoog uurtarief. Misschien bent u bang voor de kosten als u besluit tot inschakelen letselschade expert, maar die angst is in de meeste gevallen niet nodig. De wederpartij is namelijk verplicht al uw kosten, dus ook de kosten van uw letselschade expert, te vergoeden. Uiteraard moet wel vast staan en kunnen worden bewezen dat uw wederpartij schuldig is aan het door u opgelopen letsel.

Als uw letselschade expert via overleg met de wederpartij tot een uit te keren bedrag aan schadevergoeding komt, dan zullen de kosten van uw letselschade expert in deze vergoeding worden meegenomen. Mocht het tot een procedure bij de rechtbank komen, dan zal de rechter in de meeste gevallen de wederpartij veroordelen tot betaling van uw kosten in verband met inschakelen letselschade expert. Tenslotte kunt u ook overwegen tot inschakelen letselschade expert op ‘no cure no pay’ basis. U maakt dan tevoren de afspraak dat u uw letselschade expert alleen betaalt als u de zaak wint.

Letselschade advocaat

Als u een procedure wilt voeren bij de rechtbank dan heeft u altijd een letselschade advocaat nodig. Ook hier geldt dat u uw advocaatkosten niet zelf hoeft te betalen als u de zaak wint. Mocht u een relatief laag inkomen hebben, dan kunt u ook in aanmerking komen voor gesubsidieerde rechtshulp.