Letselschadespecialist

Een letselschadespecialist is iemand die gespecialiseerd is in de behandeling van letselschades. Een letselschadespecialist kan u bijstaan in het geval u slachtoffer bent geworden van een ongeval en de daarbij opgelopen letselschade wilt claimen bij een derde. Een letselschadespecialist kan, samen met u, een berekening maken van alle geleden schade, zowel materieel als immaterieel, en namens u onderhandelen over de uit te keren schadevergoeding.

Welke letselschadespecialist inschakelen?

Er zijn verschillende benamingen voor een letselschadespecialist: Letselschade deskundige, letselschade jurist , letselschade expert, letselschade advocaat. Een letselschadespecialist is vaak verbonden aan een letselschadebureau.

Een letselschadebureau dat in het bezit is van het keurmerk van het Register Letselschade (voorheen Keurmerk Letselschade) garandeert professionele dienstverlening. Alle letselschadedeskundigen met dit keurmerk moeten voldoen aan strenge eisen en om het keurmerk te behouden worden ze regelmatig getoetst op hun deskundigheid.

Alleen een letselschade advocaat is bevoegd namens u een procedure bij de rechtbank te voeren. Als u zich laat bijstaan door een andere letselschadespecialist dan moet later, als het tot een procedure bij de rechtbank zou komen, een letselschade advocaat bij de zaak worden betrokken. In zeer weinig gevallen komt een zaak echter voor de rechter, zodat u geen een letselschade advocaat als letselschadespecialist hoeft in te zetten.

Taken van een letselschadespecialist

U bent slachtoffer geworden van een ongeval tijdens uw werk, bent betrokken geraakt bij een auto-ongeluk of u heeft letselschade opgelopen toen u werd aangereden door een scooter. Indien uw ongeval met letselschade de schuld is van iemand anders, dan komen alle kosten die verband houden met het ongeval voor vergoeding in aanmerking.

Een letselschadespecialist houdt alle door u opgelopen schade bij op een zogenaamde schadestaat. Alle schadeposten komen op deze schadestaat te staan, zowel de materiële als immateriële kosten (smartengeld). De letselschadespecialist onderhandelt namens u met de wederpartij. Veelal is dit een verzekeringsmaatschappij. Vaak worden partijen het eens over de uit te keren schadeclaim. Mocht dit niet lukken, dan kunt u de rechter vragen om een uitspraak te doen over de hoogte van de schadeclaim die u toekomt.

Letselschadespecialist en schadestaat

Alle kosten die verband houden met uw letselschade komen op de schadestaat van de letselschadespecialist te staan. Door het ongeval dat u is overkomen moet u allerlei extra kosten maken die u anders niet had hoeven maken.

De materiële schade kan omvangrijk zijn: Kosten van medische bijstand die niet worden vergoed, gederfde inkomsten, kosten van huishoudelijk hulp, hulp in de tuin of kosten van persoonlijke verzorging. U maakt misschien extra kosten voor telefoneren of vervoer. Zorg dat u deze kosten goed bijhoudt en doorgeeft aan uw letselschadespecialist.

Daarnaast is soms sprake van smartengeld (immateriële letselschade). Dit is een vergoeding voor de geleden psychische schade zoals pijn, verdriet en ongemak. Uw letselschadespecialist kan u informeren en adviseren over de mogelijkheden om smartengeld te claimen.

Kosten van een letselschadespecialist

Een letselschadespecialist rekent doorgaans een uurloon maar er zijn vaak ook afspraken te maken op “no cure no pay” basis. Dit betekent dat u uw letselschadespecialist alleen betaalt als de zaak voor u gunstig uitvalt. Een extra voordeel van deze werkwijze is dat u vooraf een betrouwbaar advies krijgt van uw letselschadespecialist. Immers, een letselschadespecialist zal u eerder op basis van no cure no pay bijstaan als hij de kans van slagen van uw zaak groot acht.

Als de wederpartij schuld erkent, hoeft u uw schadespecialist ook niet zelf te betalen. De kosten van de letselschadespecialist worden dan meegenomen in de schadestaat en worden door de wederpartij betaalt. Enkele letselschadebureaus garanderen kosteloze bijstand wanneer ze een letselschadezaak aannemen, wat het inschakelen van een letselschadespecialist aantrekkelijk maakt. U loopt tijdens het proces geen risico en heeft wel de professionele bijstand van een letselschadespecialist.

Als uw letselschadespecialist en de wederpartij het niet eens worden over de schuldvraag of de hoogte van de uit te keren schadevergoeding, dan moet de rechter een uitspraak doen over het geschil. In dat geval heeft u de hulp van een letselschade advocaat nodig. Indien u de zaak wint, worden de kosten van de letselschade advocaat eveneens door de wederpartij vergoed.

Het kiezen van de juist letselschadespecialist

Het kiezen van de juiste letselschadespecialist is niet eenvoudig. U heeft vaak langere tijd met elkaar te maken en daarom is het van belang dat u zich prettig voelt bij uw letselschadespecialist. Onderzoek of de letselschadespecialist van uw keuze in het bezit is van het keurmerk van het Register Letselschade.

Indien u vooraf al weet dat uw zaak voor de rechter zal komen omdat de wederpartij schuld ontkent of u vermoedt dat slechts een deel van de kosten zullen worden vergoed, dan doet u er goed aan direct een letselschade advocaat in de arm te nemen. Laat u goed infomeren door uw letselschadebureau en letselschadespecialist. Het eerste gesprek bij een letselschade advocaat is altijd gratis.