Ongeval op de bouw

Op de bouw bent u slachtoffer van een ongeval geworden. Daarbij heeft u schade en letsel opgelopen en u wilt beide vergoed hebben. Hoe liggen daarbij uw kansen? Kunt u een ander aansprakelijk stellen voor de schade?

Voorbeelden ongeval op de bouw

Een ongeval op de bouw is zo gebeurd. De gevolgen kunnen meevallen, maar soms vallen er bij een ongeval op de bouw ook dodelijke slachtoffers of raakt een werknemer voor zijn leven gedeeltelijk of geheel invalide. Tenzij u roekeloos gedrag hebt vertoond, of zelfs met opzet een fout hebt gemaakt, is het vrijwel altijd de werkgever die verantwoordelijk en waarschijnlijk ook aansprakelijk is voor een ongeval op de bouw.

Er kan van alles gebeuren op de bouwplaats. Voorbeelden van een ongeval op de bouw zijn:

  • U kunt aangereden worden
  • U kunt struikelen over een laskabel en verkeerd terechtkomen
  • U kunt het slachtoffer worden van een losschietende strop
  • Een wandbekisting kan omvallen en op u terechtkomen, of erger een keerwand kan zijn stabiliteit verliezen
  • U kunt slachtoffer worden van niet goed functionerend gereedschap
  • U kunt op een vervelende plek een houtsplinter oplopen
  • U kunt knieletsel oplopen
  • U kunt onder een instortende steiger terechtkomen, of een stellingplank schiet los waardoor u een val maakt
  • U kunt als kraanmachinist kan niet tijdig uit zijn cabine komen terwijl de kraan waarin hij zit dreigt om te vallen
  • Een collega verliest lading die deels op u terechtkomt

Er zijn voorbeelden te over van een ongeval op de bouw, vaak genoeg met ernstig letsel als gevolg.

Aansprakelijkheid werkgever ongeval op de bouw

Als u een ongeval op de bouw hebt gehad, dan is daarvoor meestal uw werkgever verantwoordelijk. Zijn zorgplicht gaat zeer ver. Autorijden op belangrijke delen van de bouwplaats mag om veiligheidsredenen niet. Steigerwerk moet aan keurmerken voldoen en moet aangebracht worden door gediplomeerde steigerbouwers. Op iedere verdieping van een bouwwerk moet valbeveiliging zijn aangebracht. Op allerlei terrein moet de werkgever richtlijnen geven die leiden tot meer veiligheid op het werk en daarmee er alles aan doen een ongeval op de bouw te voorkomen.

Vindt er dan toch een ongeval op de bouw plaats, dan zal vaak blijken dat de werkgever een steek heeft laten vallen. Zelden zal het de werknemer zijn die door opzettelijk onverantwoordelijk gedrag oorzaak is van zijn eigen ongeval op de bouw. Als u slachtoffer bent van een ongeval op de bouw dan wilt u graag alle schade vergoed hebben. Het kan dan gaan om materiële, maar evengoed om immateriële schade. In artikel 7:658BW is geregeld dat uw werkgever, of diens verzekeringsmaatschappij, moet bewijzen dat hij of zij niet voor het ongeval op de bouw aansprakelijk is. De bewijslast ligt dus bij de werkgever of diens verzekeringsmaatschappij.

Werkgever aansprakelijk stellen bij ongeval

Bij een ongeval op de bouw dient u uw werkgever aansprakelijk te stellen voor vergoeding van alle schade die voortvloeit uit het ongeval. Daarbij hoeft u in de regel niet bang te zijn voor uw baan omdat uw werkgever vrijwel altijd verzekerd is en hij uw aansprakelijkstelling overdraagt aan zijn verzekeringsmaatschappij. Om voor schadevergoeding in aanmerking te komen moet u uw werkgever vervolgens ook aansprakelijk stellen. Daarbij kan het zijn, zeker bij ernstig letsel, dat u een schade expert in de arm neemt. Of zelfs een schade advocaat als u denkt dat uw werkgever zijn verantwoordelijkheid uit de weg gaat. Als uw werkgever aansprakelijkheid voor het ongeval op de bouw accepteert, dan kunt u ook de kosten van juridische bijstand op hem verhalen.

Kosten die u op uw werkgever kunt verhalen

Alle kosten die verband houden met het ongeval op de bouw kunt u op uw werkgever verhalen, indien deze aansprakelijk is voor het ongeval. Denk hierbij aan alle kosten die samenhangen met het ongeval zelf, zoals doktersbezoek, revalidatiekosten, reiskosten die daarmee verband houden, gederfde inkomsten, kosten van huishoudelijke hulp, tuinman of oppas. Onder immateriële kosten worden verstaan het geleden leed en de pijn, en ook deze kosten kunt u verhalen op uw werkgever voor zover zij voortvloeien uit het ongeval op de bouw.