Schadeloosstelling na ongeval met letselschade

U heeft een ongeluk gehad door de schuld van een ander en wilt schadeloosstelling voor de opgelopen letselschade. U moet door het ongeluk met letselschade allerlei extra kosten maken die u anders niet had hoeven maken. U wordt geconfronteerd met kosten van medische aard, voor hulp thuis of voor vervoer. Letselschade kan hoog oplopen en u heeft als slachtoffer recht op volledige vergoeding van alle kosten indien een ander voor het ongeval aansprakelijk is. U krijgt niet alleen te maken met financiële schade, u heeft ook verdriet en pijn door het letsel, ontwikkelt angsten of andere psychische problemen of moet de rest van uw leven de gevolgen dragen van het gebeurde. Ook hiervoor dient u schadeloos te worden gesteld en wel in de vorm van een vergoeding smartengeld.

Wilt u schadeloosstelling na ongeval met letselschade en kunt u hierbij hulp gebruiken? Dan is het goed te weten dat een letselschadespecialist u niets kost als de schuld van het ongeval bij een ander ligt.

Wat valt allemaal onder de schadeloosstelling

Onder de schadeloosstelling vallen alle kosten die u door het ongeval moet maken. Er zijn wel voorwaarden verbonden aan het claimen van letselschade:

  • U moet kunnen aantonen dat iemand anders uw ongeluk heeft veroorzaakt
  • Uw uitgaven moeten noodzakelijk zijn
  • U moet uw kosten kunnen aantonen.

Na het aansprakelijk stellen van de wederpartij volgen vaak discussies over de hoogte van de schadeloosstelling, ook wel letselschadevergoeding. Het beste laat u deze onderhandelingen voeren door een deskundige letselschadespecialist. Ook uw wederpartij zal zich doorgaans laten vertegenwoordigen door een schade-expert, meestal een jurist van een verzekeringsmaatschappij. De schadeloosstelling is onder te verdelen in directe kosten, kosten op langere termijn en het smartengeld, de compensatie voor psychische en emotionele schade.

Schadeloosstelling directe kosten

Onder de kostenposten van de directe kosten vallen verschillende uitgaven, afhankelijk van het ongeluk, het letsel en het herstel daarvan:

  • Kosten van reparatie of vervanging van persoonlijke eigendommen (auto, fiets en dergelijke)
  • Kosten van vervoer naar de dokter of het ziekenhuis
  • Kosten van medicijnen en behandelingen die slechts gedeeltelijk worden vergoed
  • Kosten van hulp in huis, bij persoonlijke verzorging of een oppas

Bewaar bonnen en facturen van uw uitgaven, u dient uw kosten namelijk wel te kunnen aantonen.

Schadeloosstelling na ongeval met letselschade lange termijn

Indien u ernstig gewond bent geraakt, dan krijgt u naast de directe kosten ook te maken met schadeloosstelling na het ongeval voor de kosten op de langere termijn. U moet langdurig in het ziekenhuis verblijven, u kunt niet werken of uw huis moet worden aangepast. Gederfde inkomsten door tijdelijke of zelfs blijvende arbeidsongeschiktheid kunnen hoog oplopen. Een noodzakelijke verbouwing aan uw huis, zoals een traplift of een badkamer op de begane grond, zijn kostbare zaken. Het berekenen van letselschade posten die betrekking hebben op een periode in de toekomst, is moeilijk. Immers, u moet de uitgaven nog doen, maar weet niet precies hoeveel geld hiermee gemoeid zal zijn. Hiervoor is een ingewikkelde letselschadeberekening nodig. Vraag uw letselschadespecialist om deze berekeningen voor u uit te voeren. U heeft recht op volledige schadeloosstelling na ongeval met letselschade.

Schadeloosstelling en smartengeld

Ook de psychische schade ten gevolge van een ongeluk met letselschade dient te worden gecompenseerd. U heeft recht op een volledige schadeloosstelling na ongeval met letselschade, óók voor geleden verdriet en gederfde levensvreugde. Smartengeld kan betrekking hebben op alleen de periode van herstel maar ook op een veel langere periode. Indien u volledig kunt herstellen dan zult u minder smartengeld krijgen dan wanneer het ongeval gevolgen heeft voor de rest van uw leven. Als u bijvoorbeeld arbeidsongeschikt raakt, dan heeft dit niet alleen financiële gevolgen maar ook emotionele. U kunt niet meer deelnemen aan het arbeidsproces en dit kan voor veel verdriet en zorgen.

Hetzelfde geldt voor bepaalde hobby’s die u graag beoefende. Door het ongeluk kunt u niet meer tennissen of pianospelen, terwijl u dat heel graag deed. Zeker bij verlies van een lichaamsdeel of een lichaamsfunctie, maar ook bij ontsierende littekens in het gezicht, bestaat recht op smartengeld.

Een letselschadespecialist inschakelen

Een letselschadespecialist is volledig op de hoogte van geldende wetgeving op het gebied van letselschade claimen en kan u helpen volledige schadeloosstelling te krijgen voor hetgeen u is overkomen. Een letselschadespecialist kan namens u de wederpartij aansprakelijk stellen, onderhandelen met de wederpartij en berekeningen maken van de u toekomende schadeloosstelling. Ook het berekenen en claimen van smartengeld kunt u het beste overlaten aan een letselschadespecialist.

De kosten van uw letselschade jurist worden meegenomen in de berekening schadeloosstelling na ongeval met letselschade. Neemt u dus gerust contact op met onze letselschade specialisten voor vragen over schadeloosstelling na een ongeval met letselschade.