Schadevergoeding arbeidsongeval

Uw werkgever moet zorg dragen voor veilige werkomstandigheden. Dit is noodzakelijk om de kans op een arbeidsongeval zo klein mogelijk te maken. In de meeste gevallen is uw baas aansprakelijk voor vergoeding van de letselschade als gevolg van een arbeidsongeval. Hij is het die moet aantonen dat hij jegens u zijn zorgplicht is nagekomen.

Een arbeidsongeval is snel gebeurd. Natuurlijk zorgt uw werkgever normaal gesproken niet opzettelijk voor een onveilige werksituatie. Welk belang zou hij hebben? Het kan hem oponthoud geven in de productie en op een schadevergoeding arbeidsongeval zit hij ook niet te wachten. Toch zult u meestal niet verantwoordelijk zijn voor een arbeidsongeval. Of u aanspraak kunt maken op een schadevergoeding arbeidsongeval is afhankelijk van het antwoord op de schuldvraag. Hoe heeft het arbeidsongeval plaats gevonden en had het voorkomen kunnen worden?

Bent u zelf slachtoffer van een arbeidsongeval en wilt u hiervoor schadevergoeding, het liefst zonder dat dit ten koste gaat van de relatie met uw werkgever? Laat het claimen van schadevergoeding na een arbeidsongeval dan over aan een letselschadebureau. Bel gerust voor meer informatie.

Procedure bij schadevergoeding arbeidsongeval

Indien uw werkgever tekort schiet in zijn zorgplicht en/of uw werkgever draagt onvoldoende zorg voor een veilige werkplek en omgeving, dan heeft u in het geval van een arbeidsongeval meestal recht op schadevergoeding. Dat gaat niet vanzelf. De procedure is dat u uw werkgever aansprakelijk stelt, maar u moet wel het idee hebben dat u voldoende bewijs heeft. Dit bewijs moet u verzamelen of, indien u een ernstig arbeidsongeval hebt gehad, laten verzamelen. Laat foto’s maken van de ongevalsituatie. Laat getuigen bewijsmateriaal verzamelen. Maak een zo goed en zo compleet mogelijk verslag van het arbeidsongeval. Documenteer uw dokters- en/of ziekenhuisbezoeken of uw bezoeken aan andere hulpverleners. Bewaar alle bonnetjes en facturen, voor alle hulp die u krijgt, ook die van een hulp in de huishouding, een klusjesman, een tuinman, etc.

U stelt uw werkgever aansprakelijk voor al uw letselschade, ook die van psychische aard en claimt op deze manier een schadevergoeding arbeidsongeval.

Bijhouden schade arbeidsongeval

Zoals u begrijpt, kan de letselschade als gevolg van een arbeidsongeval zeer groot zijn en dus ook de kosten voor vergoeding van de letselschade. Misschien is derving van inkomen de belangrijkste, maar ook de zorgkosten kunnen er flink inhakken. Deze zorg kan uitgebreid zijn, omdat u misschien niet alleen de hulp behoeft van hulpverleners zoals hierboven genoemd, maar moet u ook juridische bijstand inroepen of hebt u een psychotherapeut nodig voor verwerking van de psychologische naweeën van het bedrijfsongeval. Ook kunt u hulp nodig hebben voor het verminderen van lichamelijke klachten. Documenteer de kosten van dokters- en ziekenhuisbezoek. Het kan zelfs zo zijn dat u uw huis moet aanpassen. Denk ook aan reparatie- of vervangingskosten kleding, mantelzorg, kosten van hulpmiddelen, etc. Met al deze factoren moet rekening worden gehouden bij berekening van uw schadevergoeding arbeidsongeval. Hoe completer u bent des te minder werk heeft de door u ingehuurde letselschade expert of letselschade advocaat en hoe beter de schadevergoeding arbeidsongeval kan worden berekend.

Alle letselschade die is ontstaan als gevolg van het arbeidsongeval kunt u als schadevergoeding claimen, ook de kosten voor juridische hulp. U krijgt uw letselschade alleen vergoed als uw werkgever de aansprakelijkheid voor het arbeidsongeval aanvaard. Laat dit werk over aan een letselschadespecialist.

Schadevergoeding en smartengeld arbeidsongeval

We hebben al gesproken over vergoeding van kosten van bezoek aan een psychotherapeut of een psycholoog. Deze kosten noemen we materiële kosten en komen boven op de medische kosten in de schadevergoeding arbeidsongeval. Een schadevergoeding voor het psychische en emotionele leed, noemen we smartengeld. Het betreft de emotionele pijn en ellende, waar u doorheen bent gegaan naar aanleiding van het bedrijfsongeval. Aan het ongeluk zelf kon u niets doen, maar het heeft tenminste voor enige tijd uw leven ontwricht. De letselschade daarmee gemoeid is vaak niet in geld uit te drukken en daarom is de totale schadevergoeding arbeidsongeval moeilijk te bepalen. Dat is de reden waarom u een letselschadespecialist in de arm neemt. Deze letselschadespecialist zal op basis van zijn kennis en ervaring een bedrag aan schadevergoeding arbeidsongeval bepalen. Het smartengeld wordt hierin meegenomen. In Amerika kunnen deze bedragen heel hoog oplopen. In Nederland en ook België stellen letselschadespecialisten zich gematigder op. Zij baseren zich op eerdere uitspraken in soortgelijke gevallen.

De vergoeding van het smartengeld maakt deel uit van de totale letselschadevergoeding arbeidsongeval, waarbij het in sommige gevallen om heel hoge bedragen kan gaan. Dit is afhankelijk van het leed dat u is overkomen.