Wanneer krijg je smartengeld?

Wat is smartengeld, wanneer krijg je smartengeld en hoeveel smartengeld wordt er per geval uitgekeerd? Smartengeld is een uitkering ter compensatie van door een ongeval veroorzaakte pijn en verdriet, en wordt ook wel immateriële schade genoemd. Slachtoffers van ongelukken lopen daarbij vaak letselschade op met alle emotionele gevolgen die daarbij horen. Letselschade oplopen betekent pijn lijden, verdriet hebben, dingen niet meer kunnen doen of je schamen voor littekens. Emotionele en psychische schade kan van alles inhouden: Angst, verdriet, schaamte of onzekerheid. Deze gederfde levensvreugde moet worden vergoed door de aansprakelijke partij, vaak de veroorzaker van uw ongeluk.

Wanneer krijg je smartengeld en waaruit bestaat letselschade precies? Bel ons als u zelf slachtoffer bent van een ongeval en letsel hebt opgelopen.

Wanneer recht op smartengeld?

Smartengeld is bedoeld voor slachtoffers van ongelukken waarvan de schuld bij een derde ligt. U bent bijvoorbeeld aangereden terwijl u voor een rood stoplicht stond te wachten of terwijl u lopend de weg wilde oversteken. Hondenbeten, een trap van een paard, aangereden worden op de fiets of een bedrijfsongeval zijn allemaal ongelukken waarbij het slachtoffer recht kan hebben op smartengeld.
Wanneer krijg je smartengeld? U moet kunnen aantonen dat iemand anders aansprakelijk is voor uw ongeluk, dus het moet de schuld zijn van deze derde partij. Dit kan een medeweggebruiker zijn die u geen voorrang verleende, de eigenaar van een dier dat het niet onder controle had waardoor het u kon bijten of trappen of een werkgever die niet aan zijn zorgplicht heeft voldaan, waardoor u bekneld raakte in een machine.

Onderscheid smartengeld en materiële letselschade

Letselschadevergoeding bestaat uit twee componenten: Smartengeld en materiële schade. Wat is het verschil?

Materiële schade heeft betrekking op de kosten die voortvloeien uit het ongeluk. Deze kosten moeten worden berekend aan de hand van facturen en de inkomstenderving ten gevolge van arbeidsongeschiktheid. Denk bij materiële schade aan onder andere de volgende posten: Reparatie aan uw auto, vervoer naar het ziekenhuis, vergoeding van niet medische kosten, vergoeding voor oppas voor de kinderen en een vergoeding voor gederfde inkomsten.

Smartengeld berekenen is lastiger. Hoe drukt men verdriet, pijn, angst of onzekerheid uit in geld? Bij de beantwoording van deze vraag kan de Smartengeldgids een rol spelen. Smartengeld is een compensatie voor gederfde levensvreugde en kan betrekking hebben op de periode van herstel maar ook op de periode daarna. Bij ernstig letsel kan smartengeld zelfs betrekking hebben op de rest van het leven, als het slachtoffer bijvoorbeeld blijvend invalide wordt.

De hoogte van smartengeld

Zoals gezegd is smartengeld berekenen niet eenvoudig. Het ‘materialiseren’ van pijn en verdriet is nauwelijks mogelijk. Daarbij komt dat in Nederland geen hoge smartengeld bedragen worden toegewezen. Toch is het voor het slachtoffer belangrijk erkenning te krijgen voor de gederfde levensvreugde waardoor smartengeld toch als een belangrijke vorm van genoegdoening wordt ervaren, zelfs als het om een relatief laag bedrag gaat.

In de Smartengeldgids, die jaarlijks door de ANWB wordt uitgegeven, staan voorbeelden van smartengeldvergoedingen in eerdere zaken. Door uw eigen situatie te vergelijken met soortgelijke zaken uit het verleden kunt u een indruk krijgen van de hoogte van smartengeld. Alle zaken zijn natuurlijk verschillend waardoor u de zaken in de Smartengeldgids als een leidraad moet zien. Uw letselschade jurist kan u helpen met zowel het berekenen en claimen van de materiele letselschade als het berekenen en claimen van het smartengeld.

De vragen ‘Wanneer krijg je smartengeld?’ en ‘Hoeveel smartengeld kan ik claimen?’ zijn dus niet eenduidig te beantwoorden omdat er verschillende factoren zijn die een rol spelen.

Wanneer krijg je smartengeld als niet-slachtoffer?

U kunt uw claim smartengeld niet overdragen aan een derde. Alleen het slachtoffer zelf heeft recht op smartengeld en bijvoorbeeld niet de ouders van een kind. Uiteraard ervaren ook ouders veel verdriet en pijn als hun kind gewond raakt door een ongeluk, maar zij hebben in een dergelijk geval geen recht op smartengeld. Het doet er niet toe of het slachtoffer “gemak” heeft van het smartengeld, ook een slachtoffer in coma heeft recht op compensatie.

Heeft u meer vragen over smartengeld, vraagt u zich af wanneer u recht heeft op smartengeld? Neemt u dan contact op met een letselschade-expert. In een eerste oriënterend gesprek kunt u al veel te weten komen over uw rechten en de mogelijkheden.