Smartengeld claimen na ongeluk

Iemand die gewond raakt door een ongeluk heeft daar doorgaans pijn en verdriet van. Niet alleen de pijn van het opgelopen letsel, maar ook psychische pijn door hetgeen is gebeurd, dient te worden vergoed door de aansprakelijke partij. Een vergoeding voor geleden pijn en verdriet wordt smartengeld genoemd. Een slachtoffer heeft alleen recht op smartengeld als een derde aansprakelijk is voor het ongeluk. Op hoeveel smartengeld het slachtoffer recht heeft, hangt af van de omstandigheden van het geval. Hoe ernstiger het ongeluk en de gevolgen daarvan, hoe meer pijn en verdriet, ook wel gederfde levensvreugde genoemd, daarvan het gevolg zal zijn.

Wilt u smartengeld claimen na ongeluk, roep dan de hulp in van een gespecialiseerde letselschade jurist.

Verschil materiële letselschade en smartengeld

Iemand die gewond raakt bij een ongeluk krijgt te maken met allerlei zaken die geld kosten. Het maakt daarbij niet uit of het om een verkeersongeluk, een bedrijfsongeval of een ander soort ongeluk gaat. Zodra iemand anders aansprakelijk is, moet deze partij alle kosten van het slachtoffer vergoeden. De kosten die voortvloeien uit het ongeluk vallen onder de letselschadevergoeding. Die kosten kunnen betrekking hebben op van alles: Medische kosten die niet worden vergoed, gederfde inkomsten omdat het slachtoffer enige tijd niet kon werken, kosten van vervoer, oppas, tuinman of kosten van studievertraging. Welke kosten allemaal kunnen worden opgevoerd, hangt van het ongeluk af en de gevolgen daarvan, de ernst van het letsel en de herstelmogelijkheden.

Smartengeld is een vergoeding voor gederfde levensvreugde, omdat men verdriet had of heeft, pijn moest lijden of nog lijdt, bepaalde dingen niet meer kan zoals werken of een hobby beoefenen. De psychische pijn die het gevolg is van de gederfde levensvreugde wordt gecompenseerd met een vergoeding smartengeld. U kunt in veel gevallen smartengeld claimen na ongeluk.

Wanneer recht op smartengeld

Een smartengeld uitkering wordt vaak toegekend maar de bedragen die daarbij worden uitgekeerd, zijn in Nederland niet hoog. Toch is het belangrijk dat het leed van het slachtoffer op deze manier wordt erkend, en ondanks de geringe hoogte van smartengeld is het voor het slachtoffer toch belangrijk deze erkenning voor het doorstane leed te krijgen. Een smartengeldvergoeding na een ongeluk is op zijn plaats als het slachtoffer:

  • Veel pijn heeft moeten lijden
  • In de toekomst pijn lijdt bijvoorbeeld door een niet goed genezen wond of fractuur
  • Een lichaamsdeel moet missen
  • Een lichaamsfunctie moet missen
  • Lelijke littekens overhoudt aan het ongeluk
  • Geheel of gedeeltelijk verlamd raakt

Dit zijn slechts enkele voorbeelden. Elk geval is anders en pijn en verdriet zijn zeer persoonlijk. Waar de ene mens blij is een auto-ongeluk te overleven met alleen een gebroken arm, zal een ander ernstig lijden onder een ongeluk met soortgelijke gevolgen. Eén en ander hangt ook sterk af van de persoonlijke omstandigheden. Een jonge vrouw lijdt ernstiger onder ontsierende littekens dan een oudere man. Een pianist kan ernstig psychisch letsel oplopen door een geamputeerde vinger. Vraag advies aan een gespecialiseerde letselschade jurist als u smartengeld wilt claimen na een ongeluk.

Hoogte smartengelduitkering

De hoogte van de uit te keren smartengeldvergoeding is per geval verschillend. Toch zijn er wel richtlijnen te vinden en wel in de Smartengeldgids. De Smartengeldgids wordt jaarlijks uitgegeven door de ANWB en bevat uitspraken uit het verleden in smartengeldzaken. Door uw zaak te vergelijken met een zaak die op de uwe lijkt, kunt u een idee krijgen van de hoogte van het smartengeld waarop u recht heeft. Wilt u smartengeld claimen na ongeluk? Een letselschadejurist kan u helpen bij het berekenen van de letselschadevergoeding en het claimen van zowel letselschade als smartengeld.

Recht op smartengeld claimen na ongeluk

Alleen het slachtoffer zelf heeft recht op smartengeld. Ouders van een gewond kind bijvoorbeeld, hebben geen recht op smartengeld, hoezeer ouders ook kunnen lijden onder een ongeluk dat hun kind is overkomen. Als de vordering al was ingesteld door het slachtoffer waarna deze komt te overlijden, kunnen ouders wel recht hebben op de smartengeldvergoeding, maar dan als erfgenamen van het overleden kind.

In bijzondere gevallen kan een toeschouwer van een ernstig ongeluk recht hebben op smartengeld.

De verjaringstermijn om smartengeld te eisen is meestal 5 jaar. Dit betekent dat u binnen 5 jaar na het ongeluk een aansprakelijkstelling moet hebben verzonden. Echter, hoe langer de tijd tussen het ongeluk en de aansprakelijkstelling, hoe lastiger het is om te bewijzen dat uw letsel en schade door het ongeluk zijn veroorzaakt. Wacht dus niet te lang met smartengeld claimen na ongeluk en schakel op tijd een letselschade jurist in om u hierbij te helpen.