Voorbeelden letselschadevergoeding

Uitganspunt is dat het slachtoffer recht heeft op vergoeding van alle letselschade. Welke schadeposten meetellen bij de berekening van de letselschade is heel verschillend, de mogelijke schadeposten zijn zeer divers en verschillen per geval. Als u te maken krijgt met letsel aan de nek zoals een whiplash, dan zult u andere kosten moeten maken dan wanneer u een brandwond heeft opgelopen. De ernst van het letsel en het herstellen van dit letsel bepalen in grote mate de hoogte van de letselschadevergoeding. Maar letselschade kan ook blijvende gevolgen hebben, bijvoorbeeld voor het arbeidsvermogen. ‘Voor welke posten kan ik letselschadevergoeding eisen?’ is dus geen vraag die gemakkelijk te beantwoorden is.

Het berekenen van letselschade is ingewikkeld en daarom kunt u het beste de hulp inschakelen van een specialist. Onze letselschade juristen weten precies welke schadeposten allemaal voor vergoeding in aanmerking komen en kunnen u helpen bij het berekenen en claimen van uw letselschade. Wilt u meer weten over de vraag voor welke posten u letselschadevergoeding kunt eisen, benader dan een letselschadejurist.

Voorbeelden letselschadevergoeding

Sommige posten komen vrijwel bij iedere berekening letselschadevergoeding voor, andere posten regelmatig en nog weer andere posten slechts zelden. Voor welke posten kunt u zoal letselschadevergoeding eisen?

Posten voor letselschadevergoeding eisen die vaak voorkomen

 • Medische kosten. Hier gaat het om kosten van medische aard die niet worden vergoed door uw zorgverzekering. Het kan gaan om de eigen bijdrage voor medicijnen, het eigen risico, dure crème die niet wordt vergoed, fysiotherapie behandelingen die niet worden vergoed
 • Reparatiekosten. Als bij het ongeluk kleding, een auto of fiets is beschadigd, dan moet de aansprakelijk partij de kosten van herstel of vervanging betalen
 • Kosten voor hulp. Het kunnen kosten betreffen voor een huishoudelijke hulp, een oppas voor uw jonge kinderen omdat u naar de dokter moet, een tuinman of hulp bij uw persoonlijke verzorging
 • Kosten voor vervoer. Indien u regelmatig naar de dokter of het ziekenhuis moet, dan maakt u extra kosten voor vervoer. Indien u gebruik moet maken van een taxi dan kunnen deze kosten flink oplopen
 • Diverse kleine kosten. Denk hierbij aan kosten voor extra gebruik telefoon, postzegels voor benodigde correspondentie over uw ongeval en andere kleine uitgaven.
 • Kosten van juridische bijstand. Om er zeker van te zijn dat u de beste juridische bijstand krijgt, wilt u gebruik maken van de diensten van een letselschade jurist. Ook deze kosten tellen mee bij de berekening van uw letselschadevergoeding
 • De post wettelijke rente. Vanaf de dag van het ongeluk tot aan de dag van betaling van de letselschadevergoeding dient de aansprakelijke partij wettelijke rente te vergoeden over het bedrag aan letselschadevergoeding.

Posten voor letselschadevergoeding eisen die regelmatig voorkomen

 • Kosten in verband met ziekenhuisopname. Als u enige tijd in een ziekenhuis moet worden opgenomen, brengt dit verschillende kosten met zich mee: Een televisie op de kamer, nieuwe pyjama’s, oppas voor uw kinderen. Voor deze kostenpost geldt een zogenaamde daggeldvergoeding
 • Kosten van gederfde inkomsten. Indien u door het ongeluk niet kunt werken dan dienen de kosten daarvan te worden vergoed. Het kan gaan om enkele weken, maanden of zelfs om blijvende arbeidsongeschiktheid. In het laatste geval zal deze post hoog oplopen.

Posten voor letselschadevergoeding eisen die af en toe voorkomen

 • Schadepost studievertraging
 • Schadepost “zonder nut”. Het betreft uitgaven die u voor het ongeluk heeft gedaan, maar geen plezier meer aan kunt beleven. Denk aan een vakantie die niet meer kan worden geannuleerd
 • Schadepost inkomsten uit zwart werk. Als u, aantoonbaar, regelmatig inkomsten had uit zwart werk dan dient deze inkomstenderving ook te worden vergoed
 • Schadepost overlijdensschade. Indien het slachtoffer overlijdt en derden financieel afhankelijk waren van het slachtoffer kan deze schadepost van toepassing zijn.

Er zijn nog tal van andere schadeposten die kunnen meetellen bij de berekening van letselschadevergoeding eisen. Zo kan er sprake zijn van economische kwetsbaarheid. Dit houdt in dat u door uw letsel minder gemakkelijk werk kunt vinden of de beperking van carrièrekansen.

Een andere belangrijke post is het smartengeld. In veel gevallen bestaat recht op smartengeld, maar dit is een aparte vergoeding die los staat van de letselschadevergoeding.

Smartengeld

Bij de vraag ‘Voor welke posten kan ik letselschadevergoeding eisen?’ spelen ook de psychische en emotionele gevolgen. Het leven is voor het slachtoffer op zijn minst enige tijd minder leuk, dit heet gederfde levensvreugde. Pijn lijden, verdriet hebben, angst en onzekerheid vallen onder het begrip levensvreugde. De gederfde levensvreugde kan ook in de toekomst liggen als men blijft zitten met lelijke littekens, verdriet heeft omdat men arbeidsongeschikt is geraakt of een hobby niet meer kan beoefenen. Deze emotionele schade dient te worden gecompenseerd door een vergoeding aan smartengeld.