Werkgever aansprakelijk voor gevolgen bedrijfsongeval?

Werknemers lopen net als iedereen gevaar dat hen een ongeluk overkomt. Men kan uitglijden, van een trap vallen of struikelen. Soms loopt men op het werk meer gevaar doordat met machines of op grote hoogte wordt gewerkt of omdat werknemers de hele dag op de weg zitten. Wie betaalt de kosten van een ongeluk op het werk? Een ongeluk op het werk, of elders onder werktijd, wordt een bedrijfsongeval of arbeidsongeval genoemd. In veel gevallen is de werkgever aansprakelijk voor de gevolgen van een bedrijfsongeval. Dit komt door de uitgebreide zorgplicht die werkgevers jegens hun werknemers hebben.

De vraag of de werkgever aansprakelijk is voor de gevolgen van een bedrijfsongeval zal dus vaak met “ja” worden beantwoord. Als uw werkgever aansprakelijk blijkt, kunt u letselschade claimen. Een letselschade-expert kan u helpen bij het realiseren van een financiële compensatie voor de gevolgen van het bedrijfsongeval. Vraag hier een letselschade-expert om advies.

Waarom is werkgever aansprakelijk voor gevolgen bedrijfsongeval?

De wetgever heeft werknemers extra beschermd door werkgevers bepaalde verplichtingen op te leggen. Deze verplichtingen, ook wel zorgplicht genoemd, gaan ver en zijn uitgebreid. Daarbij komt dat niet de werknemer moet bewijzen dat de werkgever schuld heeft aan het bedrijfsongeval, maar de werkgever moet juist bewijzen dat het ongeluk niet te voorkomen was. Dit zal in de praktijk niet meevallen.

Als uw werkgever aansprakelijk blijkt, hoeft u zich als werknemer hierover niet teveel zorgen te maken. Werkgevers zijn vrijwel altijd verzekerd tegen de financiële gevolgen van een bedrijfsongeval. Zijn verzekering zal uw letselschadevergoeding betalen waardoor het bedrijf zelf dus niet in de problemen komt. Ook de relatie tussen u en uw werkgever hoeft dus niet verstoord te worden.

Wat is een bedrijfsongeval?

Een bedrijfsongeval is een ongeluk dat een werknemer overkomt tijdens werktijd. Het ongeluk hoeft niet altijd plaats te vinden op het werk zelf. Immers, u kunt bijvoorbeeld voor uw baas onderweg zijn en een auto-ongeluk krijgen. Ook het begrip werktijd is ruim. Als u buiten de normale werktijden werkzaamheden verricht voor uw baas dan worden deze gerekend tot werktijd en ook bedrijfsfeestjes en etentjes met klanten vallen onder werktijd.

Het bedrijfsongeval zelf kan van alles zijn: Van de trap vallen, iets op uw hoofd krijgen, brandwonden oplopen, een auto-ongeluk of beknelling in een machine. De ernst van de lichamelijke gevolgen van het bedrijfsongeval bepaalt in grote mate het letselschade bedrag dat u kunt claimen. Bent u kort of lang arbeidsongeschikt of moet u langdurige en kostbare revalidatietrajecten in, heeft u psychische schade of misschien raakt u zelfs blijvend invalide. Een bedrijfsongeval is niet niks en vaak moet een re-integratie traject worden gestart. De vraag is werkgever aansprakelijk voor gevolgen bedrijfsongeval kunt u dan ook het beste neerleggen bij een gespecialiseerde letselschade jurist.

Welke kosten moeten worden vergoed na bedrijfsongeval

Bij een positief antwoord op de vraag of de werkgever aansprakelijk is voor de gevolgen van het bedrijfsongeval is uw werkgever dus aansprakelijk voor alle letselschade die u ten gevolge van het bedrijfsongeval lijdt. Deze letselschade is divers van aard en afhankelijk van de ernst van uw letsel. Als u letselschade heeft opgelopen dan is het zaak zo snel mogelijk een arts naar uw verwondingen te laten kijken. Doe dit ook als u denkt dat het wel meevalt. Sommige letsels geven pas later klachten of blijken ernstiger dan aanvankelijk gedacht.

Alle kosten moet u goed bijhouden: Noteren en bonnen bewaren. U moet de kosten die u maakt wel kunnen aantonen en ook kunnen bewijzen dat de uitgaven noodzakelijk waren. Allerlei kosten kunnen voor vergoeding in aanmerking komen: Medische kosten (indien niet vergoed door uw zorgverzekering), kosten voor revalidatie, kosten van vervoer en oppas of huishoudelijke hulp. In ernstiger gevallen moet u misschien aanpassingen doen aan de woning met alle kosten van dien.

Als u arbeidsongeschikt raakt, geheel of gedeeltelijk, kort of blijvend, dan lijdt u al snel schade. U raakt wellicht niet alleen (een deel van) uw inkomsten kwijt, maar ook andere inkomsten zoals pensioen, bonussen, dertiende maand of vakantiegeld. Een letselschade expert kan u goed helpen bij het letselschade berekenen en namens u onderhandelen met de verzekering van uw werkgever.