Arbeidsongeschikt door bedrijfsongeval

Als gevolg van een bedrijfsongeval bent u geheel of gedeeltelijk arbeidsongeschikt geraakt. Hierdoor lijdt u forse letselschade. Bijna altijd kunt u daarvoor de werkgever aansprakelijk stellen en een schadevergoeding claimen. Hoe dient u te handelen en hoe wikkelt u de schadevergoeding af?

Indien u arbeidsongeschikt raakt door een bedrijfsongeval dan moet u voor uzelf eerst vaststellen of de schuld bij uzelf ligt. Dit is bijna nooit het geval. Er moet dan sprake zijn van opzet, van aantoonbaar roekeloos gedrag of u hebt stelselmatig alle aanwijzingen van uw meerdere in de wind geslagen. Omdat dit weinig voorkomt, gaan we uit van de situatie dat u uw werkgever aansprakelijk wilt stellen voor het bedrijfsongeval, als gevolg waarvan u geheel of gedeeltelijk arbeidsongeschikt bent geraakt.

Arbeidsongeschiktheid door een bedrijfsongeval kan enorme invloed hebben op uw inkomen en het is zaak daar goed zicht op te krijgen. Bij letselschade spelen ook andere kosten een rol zoals kosten van juridische bijstand, vergoeding van hulpmiddelen, transportkosten ziekenhuis, het inhuren van hulp, etc. Uw werkgever is dus aansprakelijk voor het bedrijfsongeval als hij heeft nagelaten te zorgen voor een veilige werkplek, voor deugdelijk goed gekeurd gereedschap, een goede instructie en voldoende toezicht.

Arbeidsongeschikt door bedrijfsongeval en verlies inkomen

Eerst is het zaak om zicht te krijgen op uw verlies aan inkomen dat is veroorzaakt door het arbeidsongeschikt raken ten gevolge van een bedrijfsongeval. U verliest dikwijls niet alleen uw loon geheel of gedeeltelijk, maar de inbreuk op uw carrièrepad kan catastrofaal zijn. Ook zult u waarschijnlijk secundaire arbeidsvoorwaarden gaan missen. Denk hierbij aan verlies aan loon en/of toekomstige loonsverhogingen of bonussen, overwerkvergoedingen en onregelmatigheidstoeslagen, een dertiende maand, uitkering vakantiegeld, gratificaties of winstdelingsregelingen. Denk tevens aan pensioenopbouw en aan spaarloonregelingen. In sommige gevallen had u recht op de deelname aan cursussen. Nu u daar niet aan kunt deelnemen, stokt alleen al om die reden uw carrière. U mist vergoeding van studiekosten. Uw onkostenvergoeding wordt opgeheven, uw kinderopvangvergoeding stopt, evenals bijdragen in de ziektekosten of bepaalde fiscale voordelen die u ontleende aan een normaal zakelijk functioneren.

Kortom, het arbeidsongeschikt raken door een bedrijfsongeval brengt een arsenaal aan verschillende inkomstenproblemen met zich mee. Ook als u door een bedrijfsongeval gedeeltelijk arbeidsongeschikt raakt, zult u dus inkomen en toekomstige inkomensmogelijkheden missen. Daarnaast kan het zijn van arbeidsongeschikt door een bedrijfsongeval van invloed zijn op de gehele kwaliteit van uw leven.

Andere onkosten bij arbeidsongeschikt door bedrijfsongeval

Behalve het verlies aan inkomen zijn er nog diverse andere letselschades die voor vergoeding in aanmerking komen indien u geheel of gedeeltelijk arbeidsongeschikt raakt als gevolg van een bedrijfsongeval. De volgende posten kunnen eveneens voor vergoeding van letselschade in aanmerking komen: Ziektekosten, kosten van opname in het ziekenhuis, transportkosten naar het ziekenhuis of andere zorgverleners zoals een fysiotherapeut, of zelfs een psychotherapeut, kosten van een huishoudelijke hulp, of zelfs huishoudster of een tuinman buiten of klusjesman in huis. Bepaalde zaken zoals schilderen en autowassen deed u immers voorheen zelf. Het kan zijn dat u aanpassingen moet aanwenden in uw verzekeringspakket of u moet schadebeperkende maatregelen nemen die geld kosten. Denk ook aan smartengeld wegens geleden psychische en emotionele schade; zogenaamde gemiste levensvreugde door het arbeidsongeschikt raken door een bedrijfsongeval.

Afwikkeling schadeclaim bedrijfsongeval

Nadat u uw werkgever aansprakelijk hebt gesteld voor vergoeding van de letselschade die u hebt opgelopen, gaat het erom of hij deze aansprakelijkheid accepteert. Hij moest zorg dragen voor het veilige werkklimaat waarin u uw werk naar behoren kon uitvoeren. Bij acceptatie zal hij uw kosten voor rechtshulp moeten dekken. Dikwijls is het verstandig om zo snel mogelijk daarna een letselschadespecialist of een letselschade advocaat in de arm te nemen. Omdat de meeste werkgever verzekerd zijn tegen schade voor arbeidsongeschiktheid door een bedrijfsongeval, hoeft u zich geen zorgen te maken over het lot van uw werkgever of uw relatie met deze. Een goed letselschadebureau houdt hiermee ook rekening.

Het vaststellen van de letselschadeclaim bij arbeidsongeschikt door een bedrijfsongeval is een gecompliceerde zaak. Al in het proces van de aansprakelijkheidsstelling kunt u dit doen. Vergelijk zorgvuldig de voorwaarden waaronder letseladvocaten werken, voer kennismakingsgesprekken en bestudeer zo mogelijk enkele cases waar zij bij betrokken waren. Een letselschadezaak kan lang duren. U moet dus met elkaar overweg kunnen. Hij/zij gaat werk voor u doen waarvan de uitkomst voor uw toekomst enorm van belang is. Arbeidsongeschikt raken door een bedrijfsongeval is een ernstige zaak.

Bent u arbeidsongeschikt door een bedrijfsongeval, dan kunt u zich voor gratis rechtshulp wenden tot een letselschadebureau. Neem vandaag nog contact op en vraag naar de mogelijkheden.