Auto-ongeluk tijdens werktijd – Letselschade

In veel beroepen is een werknemer nogal eens onderweg tijdens zijn/haar werktijd. Pakketten afleveren, klanten bezoeken of een vracht afleveren, het gebeurt allemaal onder werktijd. Als automobilist of bestuurder van een bus of busje loopt u het gevaar een ongeval te krijgen, door uw eigen schuld of door de schuld van een ander. Heeft u recht dan op schadevergoeding? Wie betaalt uw letselschade? Wat moet u doen als u zelf schuldig bent aan het auto-ongeluk tijdens werktijd?

Uw werkgever is verplicht uw letselschade te vergoeden en dient hiervoor een verzekering af te sluiten. Niet alle werkgevers komen deze verplichting na waardoor u soms tegenover uw werkgever kunt komen te staan.

Wilt u direct informatie en advies over letselschade claimen bij een auto-ongeluk tijdens werktijd, neem dan contact op met een gespecialiseerde letselschade jurist.

 Auto-ongeluk tijdens werktijd door fout derde

Degene die een auto-ongeluk veroorzaakt is aansprakelijk voor de schade. Indien iemand anders schuld heeft aan uw auto-ongeluk dan dient deze al uw schade te vergoeden. In een dergelijk geval kunt u het beste een gespecialiseerde letselschade jurist in de arm nemen die u helpt bij het berekenen en claimen van uw schade. Een letselschade procedure is niet eenvoudig en vergt veel kennis op verschillende gebieden. Geef daarom uw letselschade claim uit handen aan een professioneel schade expert. De kosten van uw juridische bijstand hoeft u niet zelf te betalen, want deze worden meegenomen in de letselschadevergoeding die u krijgt.

U veroorzaakt zelf een auto-ongeluk tijdens werktijd

Onder werktijd wordt de tijd die u voor uw baas werkt verstaan. De tijd die u nodig heeft om van uw huis naar uw werk te rijden valt daar niet onder. Krijgt u op weg naar uw werk een auto-ongeluk dan is uw werkgever niet aansprakelijk en zult u de schade zelf moeten verhalen op de schuldige partij.

Een ander verhaal wordt het als u vanuit huis direct naar een klant rijdt. Uw werktijd is dan begonnen op het moment dat u van huis weg reed. Als u vervolgens tijdens uw rit naar de klant een auto-ongeluk veroorzaakt, dan is uw werkgever wel aansprakelijk voor uw schade.

Wanneer is uw werkgever niet aansprakelijk?

Uw werkgever dient al uw schade te vergoeden die u door een auto-ongeluk tijdens werktijd heeft opgelopen. In enkele gevallen geldt deze regel niet, namelijk als u roekeloos heeft gehandeld. Als u in de auto stapt terwijl u heeft gedronken of geen geldig rijbewijs heeft, dan hoeft uw werkgever uw schade niet te vergoeden.

Werkgever verzekerd voor auto-ongeluk tijdens werktijd

Een werkgever is verplicht zijn medewerkers goed te verzekeren. Voor personeel dat onder werktijd de weg op moet, dient een SVI-verzekering te worden afgesloten. Deze Schade Verzekering Inzittenden houdt in dat een werknemer die tijdens werktijd een auto-ongeluk krijgt zijn of haar schade volledig krijgt vergoed. Hierbij maakt het niet uit of de werknemer zelf schuldig is aan het auto-ongeluk. Heeft uw werkgever verzuimd deze verzekering af te sluiten, dan dient uw werkgever al uw schade te vergoeden. Het is verstandig om u in deze situatie te laten adviseren door een letselschade jurist.

Welke schade moet worden vergoed

De regel is dat alle schade die u oploopt, door een auto-ongeluk tijdens werktijd, moet worden vergoed. Als u ook letselschade heeft opgelopen, dan kan de hoogte van de schadevergoeding behoorlijk oplopen. Letsel brengt veel kosten met zich mee, zeker ernstig letsel. Juist bij een auto-ongeluk kan dat gebeuren. Beknelde ledematen, ernstig letsel door glas, hersenletsel of gecompliceerde botbreuken komen veel voor bij een auto-ongeluk.

Het slachtoffer kan vaak enige tijd, langere tijd of zelfs helemaal niet meer werken. Ook de kosten van inkomstenderving moeten worden vergoed waardoor de schadeclaim flink kan oplopen.

Voorbeelden van schadeposten

Allereerst vallen alle kosten aan goederen zoals uw auto, kleding, bril en persoonlijke eigendommen onder de schadeclaim. Vervolgens alle kosten die u maakt ten gevolge van uw letsel: Vervoer naar het ziekenhuis, kosten van hulp in de huishouding, medische kosten, gederfde inkomsten en mogelijk aanpassingen aan uw woning of kosten van omscholing. Ook de kosten van juridische bijstand vallen onder de schadeclaim. Zorg daarom dat u zich laat bijstaan door een gespecialiseerde letselschade jurist.

Smartengeld is een uitkering bovenop de schadevergoeding die u al krijgt en wordt gegeven voor geleden pijn en verdriet of ernstige verminkingen waarmee u de rest van uw leven moet zien om te gaan. Met name de psychische schade wordt vergoed middels een uitkering smartengeld.