Blijvende invaliditeit

Onder blijvende invaliditeit wordt verstaan lichamelijk of geestelijk letsel dat nooit meer voor 100% zal genezen. De gevolgen van blijvende invaliditeit kunnen aanzienlijk zijn, afhankelijk van het soort letsel en de ernst daarvan. U kunt door een ongeval letsel oplopen dat leidt tot gehele of gedeeltelijke blijvende invaliditeit. Indien een derde aansprakelijk kan worden gesteld voor de door u opgelopen invaliditeit dan kunt u een schadeclaim indienen. De hoogte van de letselschadevergoeding is sterk afhankelijk van de mate van blijvende invaliditeit.

Gedeeltelijke of volledige invaliditeit

Indien u slachtoffer bent geworden van een bedrijfsongeval, een auto-ongeluk of aanrijding met de fiets, dan kunt u letselschade oplopen. Soms is het opgelopen letsel niet meer te genezen en raakt u blijvend invalide. De mate van blijvende invaliditeit en de gevolgen daarvan zijn afhankelijk van meerdere factoren.

Elke situatie van blijvende invaliditeit door een ongeval is uniek, al hebben bijna alle slachtoffers te maken met een zwaar lichamelijk en geestelijk herstelproces na het ongeval om een leven als invalide persoon op te bouwen. Het aanpassen van uw leven aan de nieuwe situatie na het ongeval vergt veel energie en kan psychische problemen veroorzaken. Eventuele psychische problemen veroorzaakt door het ongeval, het letsel en de impact van de blijvende invaliditeit hebben grote invloed op het leven van het slachtoffer.

Het kan voorkomen dat u door de blijvende invaliditeit geheel of gedeeltelijk arbeidsongeschikt bent geworden. Indien u bijvoorbeeld door een ongeval een topje van uw vinger kwijt raakt, dan is de mate van arbeidsongeschiktheid ook afhankelijk van uw beroep. Het missen van een vingertop heeft voor een timmerman andere gevolgen dan voor een beroepspianist. Naast de gevolgen voor uw beroep kan blijvende invaliditeit verstrekkende gevolgen hebben voor uw verdere leven. Denk aan het niet meer gemakkelijk kunnen uitvoeren van dagelijkse taken, het niet kunnen uitoefenen van uw hobby of een beperking in uw mobiliteit omdat u door uw misschien geen auto meer kunt rijden.

Vaststellen mate van blijvende invaliditeit

De mate waarin sprake is van blijvende invaliditeit wordt uitgedrukt in procenten (%).

Stel, u mist door het ongeval een pink. Die pink maakt dan bijvoorbeeld 14% uit van uw hand en die hand maakt weer 20% uit van uw gehele lichaam. U bent dan 2,8% blijvend invalide geworden. Dit is slechts een voorbeeld, de berekening van blijvende invaliditeit ligt meestal complexer. Een medisch expert zal de berekening tot in detail uitvoeren en toelichten. Het percentage van uw blijvende invaliditeit is voor verschillende zaken van belang.

Zo wordt bij het bepalen van de hoogte van smartengeld gebruik gemaakt van deze berekening. De overige variabelen die van belang zijn om het smartengeld te bepalen spelen uiteraard ook een rol, maar de hoogte in % blijvende invaliditeit biedt een leidraad om tot het bepalen van het smartengeld te komen. Aan de hand van dit percentage wordt tevens bepaald in welke mate andere factoren meewegen bij het bepalen van smartengeld.

Een laag percentage blijvende invaliditeit, betekent dus een laag percentage blijvende beschadiging van het lichaam ten opzichte van het gehele lichaam. Er is dus maar een klein stukje van het gehele lichaam beschadigd. De gevolgen van de beschadiging echter zijn per persoon verschillend, zeker wat de mate van eventuele arbeidsongeschiktheid betreft. De impact van de blijvende invaliditeit op het leven van het slachtoffer is uiteraard van belang bij het indienen van een schadeclaim.

Schadevergoeding bij invaliditeit

Indien u blijvend invalide bent geworden, dan kan dat een grote impact hebben op uw leven. Er kan sprake zijn van verlies of amputatie van een lichaamsdeel, verlies van een functie van uw lichaam zoals reuk, smaak, zicht of gehoor. Het kan zijn dat u te maken heeft met gehele of gedeeltelijke verlamming. Bij blijvende invaliditeit na een bedrijfsongeval, het auto-ongeluk of aanrijding is uw leven drastisch veranderd. Deze verandering vereist praktische aanpassingen en een verandering in uw verwachting van het dagelijks leven en de toekomst. De realisatie dat uw leven voor altijd veranderd is, kan emotionele en psychische klachten veroorzaken, ook dit is letselschade wanneer het een direct gevolg is van het ongeval.

Indien uw invaliditeit de schuld is van een derde, dan kunt u in aanmerking komen voor schadevergoeding. De kosten kunnen aanzienlijk zijn en verschillen van geval tot geval. U moet denken aan kosten voor revalidatie, gederfde inkomsten, kosten voor huishoudelijk hulp en kosten van aanpassing in de woning of verhuiskosten. Daarnaast kan sprake zijn van kosten als gevolg van achterstand studie, iemand die uw tuin moet onderhouden, vervoerskosten en niet vergoede medische kosten.

Alle directe kosten komen in aanmerking voor schadevergoeding, maar ook immateriële schade, ook wel smartengeld genoemd, vallen onder uw letselschadeclaim. Onder smartengeld wordt verstaan een vergoeding voor het geleden ongemak, de pijn en het verdriet ten gevolge van het ongeval en de daarop volgende blijvende invaliditeit.

Hoogte schadeclaim berekenen

Het berekenen van de hoogte van uw letselschade is niet eenvoudig, er moet rekening worden gehouden met veel factoren. Er is de standaard berekening in procenten van de grootte van uw letsel ten opzichte van uw hele lichaam, maar de financiële gevolgen van blijvende invaliditeit zijn lastiger te berekenen.

Indien u een derde aansprakelijk stelt voor het door u opgelopen letsel, dan krijgt u te maken met een letselschadedeskundige van de wederpartij, veelal een verzekeringsmaatschappij. Deze letselschade expert is op de hoogte van de regelgeving en procedures rondom letselschade.

U doet er verstandig aan de hulp in te roepen van een letselschadespecialist. Een letselschade deskundige zoals een letselschade advocaat  of jurist kan u helpen bij het berekenen van de hoogte van de schadeclaim, inclusief smartengeld. Daarnaast kan de letselschade expert u adviseren en bijstaan bij het indienen van een schadeclaim bij een derde. Laat u zich goed informeren en adviseren.