Claimen bij SVI-verzekering na ongeluk

Schade ten gevolge van een auto-ongeluk kan flink oplopen. Uw WA-verzekering dekt de schade die u anderen toebrengt. Als u een auto-ongeluk veroorzaakt en de wederpartij lijdt daardoor schade, dan wordt deze schade vergoed door uw WA-verzekering. Maar wie vergoedt de schade die u zelf oploopt en de mensen die bij u in de auto zaten?

U kunt zich tegen schade voor inzittenden (inclusief de bestuurder) verzekeren via een zogenoemde inzittenden verzekering. Er zijn twee soorten verzekeringen: Een OIV en een SVI. Beide zijn inzittenden verzekeringen maar de manier waarop zij werken en schade uitkeren verschilt aanzienlijk.

Wilt u informatie of hulp bij het claimen van letselschade bij uw SVI-verzekering dan kunt u het beste contact opnemen met een letselschade jurist.

De OIV verzekering: een sommenverzekering

De OVI (Ongevallen Verzekering Inzittenden) keert een tevoren overeengekomen bedrag (som) uit aan de inzittenden bij een auto-ongeluk. Lijdt u meer schade dan het bedrag dat u krijgt uitgekeerd dan heeft u pech want u zult het moeten doen met het overeengekomen bedrag.

Blijvende arbeidsongeschiktheid leidt vrijwel altijd tot een percentage van het overeengekomen bedrag. Als u voor 100% blijvend arbeidsongeschikt raakt, zal het volledige vastgestelde bedrag van € 100.000,– worden uitgekeerd. Meestal raakt u echter niet voor 100% arbeidsongeschikt maar bijvoorbeeld voor 50% of slechts 10%. U krijgt in dat geval ook slechts 50% of 10% van de schadevergoeding. Misschien kunt u zich laten omscholen en bent u daarna helemaal niet meer arbeidsongeschikt. U loopt dan kans helemaal geen schadevergoeding te krijgen.

De SVI: een schadeverzekering

De SVI (Schade Verzekering Inzittenden) werkt heel anders. Het woord schade zegt het al, u krijgt uw schade vergoed. Hiermee wordt bedoeld dat u de wérkelijke letselschade vergoed krijgt en niet alleen een gedeelte daarvan of een vooraf vastgesteld bedrag. U zult uw kosten wel hard moeten kunnen maken door middel van bewijzen. Veel verzekeringsmaatschappijen die een SVI-verzekering aanbieden, sluiten daarbij een vergoeding voor smartengeld uit. Dit is een vergoeding voor geleden pijn, verdriet en ander psychisch letsel ten gevolge van het ongeval.

Procedure schade claimen bij SVI-verzekering

Als u letselschade wilt claimen bij een SVI-verzekering dan dient u een schadeclaim in bij uw verzekering. Deze wordt op dat moment uw tegenpartij en u zult bewijzen moeten overleggen van uw schade. Het verschil met een normale schadeprocedure is dat u niet hoeft aan te tonen dat u onschuldig bent aan het ongeval omdat niet naar de schuldvraag wordt gekeken. Doorgaans zult u juist de schuldige partij zijn als u een schade wilt claimen bij uw SVI-verzekering. Het is verstandig u te laten bijstaan door een letselschade jurist. Hij of zij kan u helpen alle schadeposten die in aanmerking komen voor vergoeding in kaart te brengen. Uw letselschade jurist kan namens u onderhandelen met uw SVI-verzekeraar over de hoogte van de uit te keren schadevergoeding.

Welk kosten kunt u claimen?

Alle kosten die u moet maken ten gevolge van het ongeval kunt u claimen bij uw SVI-verzekering. U moet deze kosten wel kunnen bewijzen, dus bonnen en facturen moet u goed bewaren. Er zijn meer schadeposten dan u misschien denkt! Als u regelmatig naar het ziekenhuis moet voor behandelingen dan heeft u niet alleen extra vervoerskosten maar wellicht ook extra kosten van oppas voor de kinderen. Uw boomgaard heeft onderhoud nodig maar u kunt dit niet zelf doen waardoor u kosten voor een tuinman moet maken. Uw eigen risico van de zorgverzekering is in één keer aangesproken terwijl u anders nooit medische kosten maakt, omscholing, aanpassingen aan uw woning, het is te veel om op te noemen.

Een belangrijke post zijn de zogenoemde gederfde inkomsten. U kunt enige tijd niet meer werken waardoor u inkomen verliest. Ook gemiste promotiekansen, pensioenvoorzieningen en tantièmes moeten worden meegenomen in de berekening van de schadeclaim.

Letselschade jurist

Laat uw letselschade jurist u adviseren en helpen bij het claimen van letselschade. Het berekenen van schade is ingewikkeld en u wilt zich na een auto-ongeluk helemaal kunnen concentreren op uw herstel. Ook de kosten voor uw rechtsbijstand worden door uw SVI-verzekering vergoed. U heeft recht op vergoeding van alle kosten die u moet maken ten gevolge van het ongeval. Daar horen ook uw kosten voor juridische bijstand bij.