Kop-staartbotsing in de file, wie is schuldig?

Als u van achteren wordt aangereden terwijl u in de file staat, dan bent u betrokken bij wat een kop-staartbotsing heet. Bij zo’n kop-staartbotsing is altijd degene die op zijn voorligger botst de schuldige partij. In de wet is duidelijk geregeld dat automobilisten voldoende afstand moeten houden. Die afstand moet zodanig zijn dat op tijd kan worden geremd zonder tegen de voorligger te botsen.

Hebt u een kop-staartbotsing in de file gehad, dan heeft u recht op volledige schadevergoeding van al uw kosten. Het gaat niet alleen om kosten die u maakt voor uw auto maar ook om kosten in verband met uw letsel. Een aanrijding in de file leidt bijvoorbeeld nog wel eens tot een whiplash (nekletsel) met alle gevolgen van dien.

Wilt u hulp bij het claimen van letselschade na een kop-staartbotsing in de file? Vraag een letselschade jurist om advies.

Wat te doen na aanrijding in file

U stond in de file en werd volkomen onverwacht van achter aangereden. U dient allereerst aan uw eigen veiligheid te denken en aan die van anderen. Blijf niet in de auto zitten, want na een botsing ontstaat een onveilige verkeerssituatie. Stap uit en ga aan de kant van de weg staan, zo mogelijk achter de vangrail. Zorg ook voor andere inzittenden en voor de passagiers van de andere auto(‘s).

Als iedereen in veiligheid is gebracht, moet u een schadeformulier invullen. Als er gewonden zijn of ernstige blikschade is, dan moet u de politie bellen. De politie maakt een proces-verbaal op en er worden foto’s gemaakt van het ongeval. Zowel het proces-verbaal als de foto’s kunnen later een belangrijke rol spelen bij het verhalen van schade.

Gewond na kop-staartbotsing

Als u in de file van achteren aangereden bent, dan kan dit een harde klap zijn geweest. Zeker als degene achter u niet in de gaten had dat er een file was en in volle vaart op u ingereden is. In dat geval kan ernstig letsel aan het hele lichaam ontstaan. De benen kunnen bekneld raken, het hoofd kan tegen de voorruit slaan. Kneuzingen, inwendige bloedingen, ernstige verwondingen door glasscherven en hersenletsel zijn letsels die het gevolg van een forse aanrijding kunnen zijn. Een kop-staartbotsing in de file, ernstig of minder ernstig, veroorzaakt nogal eens een whiplash. Een whiplash ontstaat door een onverwachte harde klap tegen de nek die de nekwervels en omliggende pezen en kraakbeen ontwricht. Een whiplash ziet men niet met het blote oog maar dat betekent niet dat een whiplash niet tot ernstige en langdurige klachten kan leiden.

Whiplash door kop-staartbotsing file

U staat rustig stil in de file en plotseling wordt uw hoofd naar voren gekatapulteerd doordat iemand van achteren tegen u aan rijdt. Uw nek is daarop niet voorbereid en kan de klap niet opvangen. Zo heeft u al snel een whiplash opgelopen. Het is verstandig om na een dergelijk ongeval altijd naar uw huisarts te gaan, ook als u niet direct klachten heeft. Een whiplash kan ook pas dagen later voor klachten zorgen. De klachten ten gevolge van nekletsel zijn heel divers: Van matige tot ernstig pijn in de nek, hoofd en/of schouders tot duizeligheid, concentratiestoornissen, misselijkheid en uitval van lichaamsdelen. Het is vaak niet goed mogelijk uw werk te doen als u een ernstige whiplash opgelopen heeft. Dit brengt natuurlijk kosten met zich mee. Deze moeten worden vergoed door de schuldige partij.

Advocaat kop-staartbotsing

Als slachtoffer van een kop-staartbotsing in de file heeft u recht op schadevergoeding. Deze schadevergoeding bestaat uit verschillende onderdelen en is niet eenvoudig te berekenen. U kunt het beste een letselschade jurist met het keurmerk van het Register Letselschade in de arm nemen om u te helpen bij het claimen van letselschade. Immers, in veel gevallen zal de wederpartij worden vertegenwoordigd door een gespecialiseerde letselschade jurist van een verzekeringsmaatschappij. De letselschade jurist die voor u aan het werk gaat en u belangen behartigt, weet ook precies waarop u recht heeft: kosten van extra vervoer naar de dokter, kosten van oppas voor de kinderen, hulp in de huishouding, niet vergoedde medische kosten en gederfde inkomsten. Zorg dat u goede juridische hulp krijgt want u heeft recht op vergoeding van alle kosten. De kosten van uw letselschade jurist hoeft u niet zelf te betalen want ook deze kosten moeten door de schuldige partij worden vergoed.