Letselschadevergoeding berekenen

U heeft een ongeluk gehad en wordt daardoor geconfronteerd met allerlei extra uitgaven. Als iemand anders aansprakelijk is voor uw ongeluk dan heeft u recht op letselschadevergoeding. Onder letselschadevergoeding vallen alle schadeposten die voortvloeien uit het ongeluk en dat zijn vaak meer schadeposten dan u in eerste instantie misschien verwacht.

Bij letselschadevergoeding berekenen worden alle kosten die u moet maken meegenomen, ook de kleine uitgaven. U kunt het beste een letselschade jurist inschakelen als u uw letselschade wilt claimen, letselschadevergoeding berekenen is immers specialistisch werk. Een letselschade jurist weet exact welke schadeposten allemaal in aanmerking kunnen komen voor vergoeding.

Voorbeelden van schadeposten

Omdat ieder ongeval weer anders is en andere gevolgen heeft voor het slachtoffer, zullen bij het letselschadevergoeding berekenen ook verschillende posten worden meegenomen. Hieronder treft u voorbeelden van schadeposten die ook betrekking op u kunnen hebben.

Medische kosten bij letselschadevergoeding berekenen

Heeft u letsel opgelopen, dan krijgt u te maken met medische kosten. Uw zorgverzekering zal de kosten van medische hulp vergoeden, maar niet alles. Ook moet u opeens uw eigen bijdrage betalen wat u anders misschien niet had hoeven doen. Als u in het ziekenhuis wordt opgenomen krijgt u te maken met extra kosten voor telefoneren of een televisie op de kamer. Dit zijn allemaal kosten die u zonder het ongeluk niet zou hebben gemaakt. Ook als u moet revalideren krijgt u te maken met soortgelijke kosten.

Kosten voor extra hulp en vervoer

Als u door uw letsel niet meer alles kunt doen, krijgt u te maken met kosten voor extra hulp. Dit kan hulp in de huishouding zijn of hulp voor uw persoonlijke verzorging. U bent vrijwel altijd een eigen bijdrage verschuldigd voor externe hulp. Als u een tuin heeft, dan kunt u deze misschien niet meer zelf onderhouden, tijdelijk of langdurig. De kosten van de noodzakelijke hulp van een tuinman behoren ook tot de posten die meetellen bij letselschadevergoeding berekenen.

Indien u regelmatig naar de dokter of het ziekenhuis moet in verband met uw herstel, dan heeft u wellicht de hulp nodig van een oppas voor de kinderen. Dit zijn wederom kosten die u zonder ongeval niet zou hebben gehad en daardoor vallen onder uw letselschade. Evenals kosten van noodzakelijk extra vervoer die betrekking hebben op ritten naar de dokter, ziekenhuis, fysiotherapie of revalidatiecentrum. Bent u aangewezen op een taxi, dan lopen de kosten van vervoer hoog op. Al deze posten worden bij het letselschadevergoeding berekenen meegenomen.

Arbeidsongeschiktheid of studievertraging

Indien u arbeidsongeschikt wordt, dan leidt dit tot een grote kostenpost. Het kan gaan om enkele weken of maanden, maar ook om de rest van uw leven. Omscholing en bijscholing brengen ook kosten met zich mee. De kosten van gederfde inkomsten lopen vaak hoog op en hebben ook betrekking op zaken als misgelopen bonussen, een dertiende maand die u niet meer krijgt, minder vakantiegeld, geen studiekostenvergoeding meer of andere secundaire arbeidsvoorwaarden waarvan u geen voordeel meer heeft. Ook het pensioen moet goed worden bekeken en berekend.

Indien u een studie volgt en door het ongeluk vertraging oploopt, brengt dit kosten met zich mee. In dat geval heeft u recht op een vergoeding studievertraging zoals door de Letselschade Raad is vastgesteld. De hoogte van de vergoeding studievertraging is afhankelijk van meerdere factoren.

Letselschadevergoeding smartengeld

Immateriële schade heeft betrekking op gederfde levensvreugde. Door het ongeluk bent u bang geweest, heeft u in onzekerheid verkeerd over de toekomst, pijn geleden en verdriet gehad.

Deze psychische en emotionele belasting dient te worden gecompenseerd in de vorm van een geldelijke vergoeding. Dit heet smartengeld en wordt meegenomen bij het letselschadevergoeding berekenen. Hoe ernstiger het letsel en de gevolgen daarvan voor het slachtoffer, hoe hoger de vergoeding smartengeld zal zijn. Vraag uw letselschade jurist om meer informatie over letselschadevergoeding en smartengeld.

Vergoeding juridische kosten

Als u een letselschade jurist inschakelt dan hoeft u niet bang te zijn te worden geconfronteerd met hoge rekeningen. Ook de kosten van uw juridische bijstand worden meegenomen bij de berekening van letselschadevergoeding. U heeft recht op professionele juridische bijstand.

Mocht het tot een juridische procedure bij de rechtbank komen dan heeft u een letselschade advocaat nodig en moet u griffierechten betalen. Soms moet een deskundige worden ingeschakeld zoals een schade-expert of medisch specialist. Allemaal kosten die worden meegenomen in de berekening letselschadevergoeding.

Overigens is het goed om te weten dat de letselschadevergoeding die u krijgt belastingvrij is. U hoeft geen belasting te betalen over het bedrag aan letselschadevergoeding dat u ontvangt.