Ongeval met heftruck

In de wereld van de grootindustrie komt een ongeval met een heftruck helaas nog veel voor. Over een kleine of grotere afstand moet met een heftruck lading worden vervoerd en tijdens de rit mag zo’n zwaar gevaarte nergens tegenaan rijden. Zeker niet tegen eigen of ingeleend personeel. De lading is vaak zwaar en kan ongevallen veroorzaken zoals kantelen met gevaar voor het welzijn van de chauffeur en omstanders.

De totale schade van een ongeval met een heftruck kan flink oplopen, met name als letselschade voor slachtoffers optreedt. De schuldvraag van een ongeval met een heftruck is natuurlijk belangrijk. Reed de chauffeur roekeloos of voldeed de werkgever onvoldoende aan zijn zorgplicht?

Ongeval met heftruck: Risico en verantwoordelijkheid

De frequentie waarmee een heftruck in een loods of magazijn passeert kan soms heel groot zijn. Een magazijnmedewerker of een bezoeker moet op zo’n locatie voortdurend bedacht zijn op het gevaar van zo’n passerende truck en de kans op een ongeval met de heftruck. Vaak lopen zij meer gevaar dan de chauffeur, die in een cabine zit.

Een nieuwe jonge chauffeur wil stoer doen, moet zo nodig aan collega’s laten zien hoe hard hij kan rijden, rijdt zonder eerst goed te kijken achteruit of neemt een onoverzichtelijke bocht te snel. Een ongeval met de heftruck is dan snel gebeurd. Maar ook ervaren chauffeurs kunnen een ongeluk met een heftruck veroorzaken. Als ze niet goed hebben kunnen zien dat er een collega langsloopt of een doos uit een stelling steekt, is een aanrijding ook zo gebeurd.

Een chauffeur moet goed zijn opgeleid. Hij moet de juiste certificaten hebben. Hij moet weten welk gewicht de lading mag hebben, hoe hij de lading moet verdelen. Deze moet goed zijn vastgesjord. Denk aan het effect van remmen. Het zwaartepunt van de lading eerder wat naar achteren dan naar voren. Hij moet zijn veiligheidsriemen om hebben. Zijn vorken bij voorkeur op een lage stand. Hij moet veiligheidsschoenen dragen om kwetsuren aan zijn voeten te voorkomen. Bij het rijden moet hij voldoende afstand tot voorgangers houden. Dit alles van belang om een ongeval met een heftruck te voorkomen.

Eisen aan de werkplek en de heftruck

Ter voorkoming van een ongeval met heftruck moet de loods of het magazijn waarin wordt gereden een voldoende vlakke vloer hebben en deze moet zo sterk zijn dat het gewicht met gemak kan worden gedragen. Daarnaast zijn er een aantal kenmerken en hulpmiddelen die een ongeluk met een heftruck kunnen helpen voorkomen.

Zijn er in een hal wel duidelijke rijstroken aangebracht voor de heftrucks en is duidelijk aangegeven waar bezoekers en personeel mag lopen? Is de bewegwijzering op orde? Heeft de heftruck voldoende manoeuvreerruimte? Verkeert de heftruck in goede staat, denk aan veiligheidsgordels, spiegels, remmen, claxons, snelheidbegrenzers, etc. Kan een certificaat voor tijdig en deugdelijk onderhoud worden overlegd?

Het is de taak van de werkgever om al deze condities op orde te hebben. Anders gaat zijn verantwoordelijkheid over in aansprakelijkheid en moet hij de letselschade door een ongeval met heftruck bekostigen. Het is namelijk de verantwoordelijkheid van de werkgever om een veilige werkomgeving te bieden.

Aansprakelijkheid werkgever bij ongeval met heftruck

Zoals uit het bovenstaande blijkt, moet de werkgever heel veel zaken op orde hebben, immers op zijn schouders rust de zorgplicht voor zijn werknemers en voor hen die de werkplaats betreden. Die zorg betreft niet alleen zijn mensen, maar ook de kwaliteit en het onderhoud van het heftruckpark, de opleiding en instructie van zijn chauffeurs en het personeel dat in de omgeving van heftrucks werkt, alsmede de geschiktheid van de loodsen, magazijnen en het buitenterrein waar de heftrucks worden toegelaten en de bewegwijzering ter plaatse. Als de werkgever faalt in deze zaken dan is hij doorgaans aansprakelijk voor de letselschade door een ongeval met heftruck.

Aansprakelijkheid werknemer bij ongeval met heftruck

Wanneer is een werkgever niet verantwoordelijk voor een ongeval met een heftruck? Wanneer duidelijk is dat de schade en het letsel is ontstaan door roekeloos rijgedrag van de chauffeur van de vorkheftruck, die verwijtbaar de instructies negeerde of keer op keer, ook na waarschuwing van omstanders of toezichthouders, te hard reed.

Zeker als de chauffeur opzettelijk met zijn rijgedrag schade aan personen of zaken toebracht, bijvoorbeeld uit gram jegens een baas of collega. Hij dient dan de schade door het ongeval met de heftruck zelf te betalen. Echter, op de werkgever rust de taak om het roekeloze gedrag of de opzet van de chauffeur aan te tonen. De aanwezigheid van getuigen of camera’s kan dan cruciaal zijn.

Voor een werkgever is het dus van groot belang alle mogelijke maatregelen te nemen voor een veilige werkomgeving ter voorkoming van een ongeval met een heftruck. Dat is in zijn eigen belang en het belang van de werknemers.