Voorbeelden letselschade bedragen

Hieronder vindt u voorbeelden van letselschade bedragen ingedeeld naar zwaarte en categorie.

Het betreft hier smartengeld voor emotionele en psychische schade (immateriële schade). De rechter hanteert bij zijn beoordeling van de hoogte van uw letselschade uitkering bepaalde criteria. Aan welke bedragen moet u ongeveer denken? Hoe hoog wordt het bedrag dat u krijgt uitgekeerd als schadevergoeding voor de opgelopen letselschade?

In de Smartengeldgids staan alle in het verleden uitgekeerde letselschadebedragen. Rechters gebruiken deze voorbeelden van letselschade bedragen uit het verleden als richtlijn.

U kunt uw eigen letselschadezaak vergelijken met een zaak uit de Smartengeldgids om de hoogte van de aan u uit te keren letselschade vergoeding te berekenen. Uw letselschade advocaat kan u hier bij helpen.

Categorieën voorbeelden letselschade bedragen

De voorbeelden letselschade bedragen zijn in te delen in verschillende categorieën, met de daarbij behorende bedragen van letselschade uitkeringen.

De voorbeelden van de letselschadebedragen beginnen met letselschadebedragen voor gering letsel tot letselschadebedragen voor uitzonderlijk zwaar letsel. Hieronder vindt u een opsomming van de verschillende categorieën letsel, gevolgd door de voorbeelden van letselschade bedragen:

  • Gering letsel (letselschade bedragen tot 2000 euro)
  • Licht letsel (letselschade bedragen van 1500 euro tot 3500 euro)
  • Matig letsel (letselschade bedragen van 3500 euro tot 9.000 euro)
  • Ernstig letsel (letselschade bedragen van 9.000 euro tot 21.000 euro)
  • Zwaar letsel (letselschade bedragen van 21.000 euro tot 43.000 euro)
  • Zeer zwaar letsel (letselschade bedragen van 43.000 tot 76.000 euro)
  • Uitzonderlijk zwaar letsel (letselschade bedragen vanaf 76.000 euro)

Voorbeelden letselschade bedragen naar categorie

Onderstaand vindt u een beschrijving van de letsels die bij de voorbeelden van letselschade bedragen horen en de gevolgen die dit heeft op iemand leven.

Gering letsel

Onder voorbeelden van “gering letsel” wordt verstaan eenvoudige botbreuken, kneuzingen, schaafwonden, een lichte hersenschudding en dergelijke.
De gevolgen die horen bij de categorie “voorbeelden letselschade bedragen voor gering letsel” zijn enige tijd bedrust houden waardoor u enige tijd niet kon werken, u heeft pijn geleden, een dokter bezocht of u moest naar het ziekenhuis voor onderzoek.

Licht letsel

Onder voorbeelden van “licht letsel” rekent men onder meer ongecompliceerde botbreuken, arm uit de kom, lelijke littekens, beschadiging van het gebit of ogen.
De gevolgen die horen bij de categorie “voorbeelden letselschade bedragen voor licht letsel”, zijn onder meer een korte ziekenhuisopname, enige tijd verpleging nodig hebben, enkele maanden niet kunnen werken, lopen met krukken, enige tijd huishoudelijke hulp nodig hebben.

Matig letsel

Voorbeelden van “matig letsel” zijn onder meer een whiplash, verlies van een vinger of gedeeltelijk verlies van uw zicht, psychische schade door een zedenmisdrijf zoals incest of verkrachting, blijvend letsel. De Smartengeldgids beschrijft als mogelijke gevolgen van letsel in de categorie “voorbeelden letselschade matig letsel” het enige tijd moeten verblijven in een ziekenhuis, langdurige medische behandeling tot maximaal een jaar, u heeft pijn moeten lijden, een flinke tijd afhankelijk zijn van hulp of het overhouden van een lichte psychische of lichamelijke handicap.

Ernstig letsel

Onder “Ernstig letsel” wordt verstaan ernstige botbreuken, ernstige inwendige letsels, blijvend letsel aan bijvoorbeeld uw nek, verlies van een deel van het gebit of zicht, een schedelbasisfractuur, verlies van gehoor.

De bijbehorende mogelijke gevolgen die u ondervindt zijn opname in het ziekenhuis, het ondergaan van een operatie, geen volledig herstel, langdurige verpleging en langdurig arbeidsongeschikt zijn.

Zwaar, zeer zwaar en uitzonderlijk zwaar letsel

Bij de laatste drie categorieën “voorbeelden letselschade bedragen zwaar letsel, zeer zwaar letsel en uitzonderlijk zwaar letsel” behoren natuurlijk de hoogste letselschade bedragen.

Het onderscheid in deze categorieën moet worden gezocht in de mate van blijvende invaliditeit door bijvoorbeeld een dwarslaesie, de duur van het herstelproces of juist het ontbreken van zicht op herstel, blijvende verandering van karakter, het verlies van delen van het lichaam zoals voet, arm, been of hand of het verlies van lichaamsfuncties zoals reuk, smaak, gehoor en zicht, blijvende opname in een verpleeghuis of blijvend geestelijk letsel, ernstige misvormingen, ernstige brandwonden, blijvende ernstige littekens. Blijvende invaliditeit en totale arbeidsinvaliditeit zullen de hoogte van uw smartengeld uitkering in deze categorieën in grote mate bepalen. In de Smartengeldgids vindt u voorbeelden en de daaraan gekoppelde letselschade bedragen. De rechter baseert zich ook in uw geval op de voorbeelden letselschade bedragen die in deze gids staan.

De bovenstaande voorbeelden van letselschade bedragen zijn bedoeld als indicatie. Uw eigen situatie is uniek, maar in de Smartengeldgids vindt u voorbeelden van letselschade bedragen die zoveel mogelijk aansluiten bij uw eigen situatie. U kunt op deze manier de hoogte van de te verwachten smartengeld uitkering, de schadevergoeding, samen met uw letselschade advocaat in kaart brengen.